Home | Introduction | What's Included | Products | More Info | FAQ's

Vindparker i drift | Stena Renewable skogsmark

Loading... (0%)
stivali in pelle di legnon style="font-size: x-large;">Vindparker i drift.  I dag har vi 96 verk i drift och en produktion  motsvarande behovet av all hushållsel i en stad motsvarande 260.000 invånare vilket är lika stort som Malmö stad. För mer information klicka på kartan.

Webbsidan

Kontakt

Stena Renewable AB
Box 7123
402 33 Göteborg
Rosenlundsg.3
Tel: 031-85 53 90
vind@stenarenewable.se

Stena Sfären

Sedan starten 1939 har Stena utvecklats till en internationell grupp av företag med verksamhet över stora delar av världen. Stena Sfären omsatte under verksamhetsåret 2013 ca. 54 Mdr kronor. Antalet anställda uppgår till ca 20 500 personer. Stena Sfären omfattar de av familjen Sten A. Olsson helägda moderbolagen Stena AB (publ), Stena Sessan AB och Stena Metall AB, samt dotterbolag till dessa. Tillsammans utgör de idag en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper. För ytterligare information, se www.stena.com

Om Stena Renewable

Stena Renewable ingår i den familjeägda Stena Sfären med bas i Göteborg. Bolaget är dotterbolag till Stena Adactum, vars uppdrag är att finna nya verksamhetsområden till Stena. Bolaget bildades 2005 då det knoppades av från Stena Adactum. Stena Renewable projekterar, bygger och förvaltar vindparker för ett långsiktigt ägande. Bolaget driver i dag 96 vindkraftverk som producerar energi motsvarande Malmö stads konsumtion av hushållsel och vi fortsätter vår expansion.
© Stena Renewable 2014 | Alla rättigheter reserverade | Sitemap | Cookies

skogsmark

timberlake camping
Frauen Timberland Stiefel
stivali di legno roll top

"Skogsmark"

Bostäder till salu

Just nu finns det inga bostäder till salu på "Skogsmark".

Alla bostäder på "Skogsmark"

Booli vet inte tyvärr inte vilka bostäder som finns på "Skogsmark". Kan du hjälpa oss?
Lägg till en bostad genom att värdera den!

Värdera en bostad i huset

Bor du i huset och vill göra en utförlig värdering av din bostad, eller är du helt enkelt nyfiken på vad grannens bostad är värd?

Värdera en bostad i husetNaturtypebasen

Naturtypebasen er et verktøy som dokumenterer det nye typesystemet Naturtyper i Norge (NiN). Her får man oversikt og informasjon om systemet og hvilke naturtyper som finnes i Norge. Naturtypebasen inneholder en fullstendig og gjennomarbeidet versjon 1.0 av naturtypesystemet.

Nyheter/driftsmeldinger
18.05.11 Rødliste for naturtyper
08.04.10 Oversettelsesnøkkel
05.03.10 Ny startside
Kontakt/tilbakemeldinger
naturtyper@artsdatabanken.no

Funksjonalitet

Naturtypebasen har lagt vekt på navigasjon og dokumentasjon. Det er flere måter å søke frem informasjon i Naturtypebasen. Man kan navigere direkte i trestrukturen i venstremenyen, søke i søkefeltet, eller hvis man er mer usikker på hvor man skal lete, bruke nøklene for å finne fram. I tillegg er det en ordliste som forklarer alle sentrale begrep i NiN. Ordlisten er tilgjengelig både fra toppmenyen og ved å klikke på oppslagsordene i tekstene.

I venstremenyen kan en gå inn på ”Naturtyper” og navigere på de ulike nivåene i systemet og finne de respektive naturtypene. En kan også gå inn via arkfanen ”Variasjon”, der en finner hele inndelingen av ”Kilder til variasjon”, som er en systematisk inndeling av alle økologiske variabler som brukes i systemet.

Naturtypefigur

Foto: Arild Lindgaard

På øverste menylinje er det en lenke til naturtypefiguren, et viktig redskap for å få en oversikt over naturtypenivåene, generaliseringsnivåene og hvordan kildene til variasjon inngår i beskrivelsessystemet. NiN-systemet har tre dimensjoner: de fem naturtypenivåene, de tre generaliseringsnivåene (naturtypene) og de seks kildene til variasjon. Dette illustreres i oversiktsfiguren.

NiN artikkel 1

Hele NiN-systemet er beskrevet i en serie artikler som alle er lenket opp i teksten. Det naturlige startpunktet for alle som ønsker en mer grundig innføring i NiN er artikkel 1 som inneholder det teoretiske grunnlaget, prinsipper for inndeling og definisjoner. Her finner man bl.a. en grundig innføring i økoklinal variasjon og hvordan økoklinene utgjør grunnlaget for inndelig i hovedtyper og grunntyper som er grunnleggende for å forstå NiN.

Oversettelsesnøkkel

Artsdatabanken har utarbeidet en oversettelsesnøkkel mellom NiN og DNs kartleggingshåndbøker. Denne vil komme til anvendelse i fremtidige kartløsninger knyttet til NiN. Den gjøres nå tilgjengelig i publisert form, som oppslag på hvordan andre klassifiseringer av naturtyper kan leses inn mot NiN-systemet.

Norsk rødliste for naturtyper 2011

Artsdatabanken lanserte 18.05.2011 den første offisielle Rødlista for naturtyper. Dette arbeidet tar utgangspunkt i NiN som danner grunnlaget for vurderingsenheter. Alle naturtypene på Rødlista vil defineres fra hovedtyper i NiN, og vil vises i egne bokser til høyre i skjermvinduet på de respektive enhetene i Naturtypebasen. Dette er også aktive lenker som er koblet til innsynsløsningen for de rødlistede naturtypene. Innsynsløsningen ligger også som aktiv lenke under Nyheter/driftsmeldinger på denne siden.

Versjonslogg

Artsdatabanken har tidligere fortløpende publisert bakgrunnsdokumenter for NiN, men fra og med lanseringen av naturtypebasen (www.naturtyper.artsdatabanken.no) vil det være denne som inneholder til enhver tid gjeldende og mest oppdaterte versjon an NiN. Hva som er siste versjon vil derfor fremgå av Naturtypebasen.


Upcoming Events

xx/xx/xx:  Special Sale on all products from noon until 3:00 pm!

xx/xx/xx:  Mayor Bob will be on hand for the ribbon cutting ceremony marking the opening of our newest location!

xx/xx/xx:  More stuff!