Home | Introduction | What's Included | Products | More Info | FAQ's

Reports of Investigations | SpringerLink det timberland selskapet

Reports of Investigations

 • Authors
 • Authors and affiliations
 • Petter Gottschalk
Chapter
 • 122 Downloads

Abstract

Samples of reports of investigations from the USA and Norway are presented in this chapter. Fraud examiners write reports of investigations after they have examined white-collar crime suspicions in organizations. Both the US sample and the Norwegian sample of fraud examination reports provide strong support for convenience theory. In all cases where white-collar criminals were convicted to prison, we find evidence of the economical dimension, the organizational dimension as well as the behavioral dimension.

Keywords

fraud examiner investigation report United States Norway 

References

 1. BDO (2011). Rapport til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid (Investigation report about the foundation for adopted childrens’ future), BDO, Erling Grimstad and Morten Thorkildsen, https://lottstift.no/stiftelsestilsynet/files/2011/12/Rapport-til-Stiftelsestilsynet-fra-BDO-vedr-gransking-av-Fadderbarnas-Framtid.pdf, 46 pages.
 2. BDO (2013a). Gjennomgang av anskaffelsesprosessen, konsulentinnleie og habilitet i Gassnova SF (Investigation report about procurement in Gassnova), 27 pages.Google Scholar
 3. BDO (2013b). Gjennomgang av økonomiske bidrag til NVHF Forlag (Examination of economic support to NVHF Publishing), BDO, 20 pages.Google Scholar
 4. BDO (2014a). Gransking av Stiftelsen Betanien Bergen (Examination of the Foundation Betanien Bergen) – Anonymisert og revidert sammendrag (Anonymised and revised summary), auditing firm BDO, Oslo, Norway, 10 pages.Google Scholar
 5. BDO (2014b). Rapport til Norges idrettsforbund (Report to the Norwegian Sports Federation) – Faktautredning av enkelte opplysninger i boken “Fotballagenten” (Facts study of certain information in the book “The Football Agent”, BDO, Oslo, Norway, powerpoint presentation, 4 pages.Google Scholar
 6. BDO (2014c). Undersøkelse av påstander om inhabilitetsforhold i Andebu kommune (Investigation into allegations of disqualification in Andebu municipality), BDO, Oslo, Norway, 23 pages.Google Scholar
 7. BDO (2014d). Investigative Report to the Coatesville Area School District, http://casd.schoolwires.net/cms/lib8/PA01916452/Centricity/Domain/513/Forensic%20Audit.pdf, 54 pages.
 8. Berkeley (2013). Report of investigation – Analysis of the National Futures Association’s audits of Peregrine Financial Group Inc., Berkeley Research Group, published January 29, http://www.nfa.futures.org/news/BRG/report_of_investigation.pdf, 160 pages.
 9. Breen, K.M. and Guberman, P.A. (2012). Special investigative report regarding allegations of impropriety by Dr. C. Kern Wildenthal relating to travel and entertainment expenses paid for by University of Texas Soutwestern Medical Center, Paul Hastings LLP, University of Texas, http://www.lrl.state.tx.us/scanned/archive/2012/18224.pdf, 365 pages (main report 46 pages).
 10. Dalseide (2006). Rapport fra Granskingsutvalget for IKT-kontrakter i Forsvaret oppnevnt av Kongen i statsråd 6. januar 2006 (Investigation committee for ICT contracts in the Defence appointed by the King in Government 6 Janaury 2006), avgitt 16. juni 2006 til Forsvarsdepartementet, i sammenfatning (submitted 16 June 2006 to the Department of Defence), www.regjeringen.no, accessed 03.12.2009, 184 pages.
 11. Deloitte (2010). Norsk Tipping – Granskingsrapport av 16. August 2010 (Investigation report about Norwegian betting company), (https://www.norsktipping.no/forsiden/nytt_fra_selskapet/26819.cms), 61 pages.
 12. Deloitte (2012). Rapport Kragerø Fjordbåtselskap AS – Gransking (Report Kragerø Fjord Boat Company – Investigation), 109 pages.Google Scholar
 13. Distriktsrevisjonen (2007). Rapport versjon II etter granskingsoppdrag fra styrene i Nedre Romerike Vannverk AS (NRV) og AS Sentralrenseanlegget RA-2 (RA-2 (Report on water supply unit), Nedre Romerike district auditing, LIllestrøm, May 30, 555 pages.Google Scholar
 14. Ernst & Young (2012). Troms Kraft AS – Gransking av Kraft & Kultur i Sverige AB (Troms Utility Ltd – Investigation into Power & Culture in Sweden Ltd), Ernst & Young auditing firm, Oslo, May 11, 31 pages.Google Scholar
 15. Ernst & Young (2013a). Gransking – NRVS (Investigation Report on school in Moskau), Ernst & Young auditing firm, Oslo, lawyer Roscher, October 30, 38 pages.Google Scholar
 16. Ernst & Young (2013b). Stangeskovene AS granskingsberetning til Nedre Romerike tingrett (Investigation into Stange Forest Industries), Ernst & Young auditing firm / Lynx law firm, lawyers Roscher and Berg, Oslo, 103 pages.Google Scholar
 17. Haavind (2011). Undersøkelse av bekymringsmelding vedrørende psykiatridivisjonen, til styret i Sykehuset Innlandet HF, Oslo 21. juni 2011 (Investigation into complaints about the psychiatry division in Hospital Inland), lawyers Davidsen and Sandvik, Haavind law firm, 15 pages.Google Scholar
 18. Hald (2006). Granskingsrapport – ledelse og styring av Øyestad helselags boligstiftelse Furuheim (Investigation report about the foundation Furuheim for elderly), law firm Hald, Dalane & Heimvik, Arendal, 164 pages.Google Scholar
 19. Hjort (2013). Gransking I Halden kommune / Enhet for plan, byggesak og geodata (Investigation into city function for plan, construction and geodata), law firm Hjort, Oslo, October 24.Google Scholar
 20. Inspector General (2012). Final investigation report of sub-recipient Padakhep Manabik Unnayan Kendra (PMUK) – Bangladesh, The Office of the Inspector General, Report No.: GF-IG-11–025,www.theglobalfund.org/%/OIG_GFOIG11025InvestigationBangladesh_Report_en.pdf, 32 pages.
 21. Kommunerevisjonen (2006a). Granskingsrapport Undervisningsbygg Oslo KF (Investigation report on city school maintenance service), Municipality auditors, Report 16/2006, 21 pages.Google Scholar
 22. Kommunerevisjonen (2006b). Granskingsrapport 2 Undervisningsbygg Oslo KF (Investigation report on city school maintenance service), Municipality auditors, Report 27/2006, 36 pages.Google Scholar
 23. Kommunerevisjonen (2013). Oslo kommunes saksbehandling i Lindebergsakene (City of Oslo handling the Lindeberg cases), Municipality auditors, Report 7/2013.Google Scholar
 24. KomRev (2015). Forvaltningsrevisjon – Undersøkelse i Skjervøy Fiskeriutvikling AS (Government auditing – Investigation into Skjervøy fishery development Ltd, Kommunerevisjon Nord (Municipality Auditing North), Report, May 19, 145 pages.Google Scholar
 25. KPMG (2012). Halden kommune: Gransking av disposisjoner i Halden Ishall AS og Halden Ishall Eiendom AS (Halden municipality: Investigation of dispositions in Halden ice hall and Halden ice hall property), KPMG, 121 pages.Google Scholar
 26. Kvale (2013). Innberetning til Oslo byfogdembete i bo nr. 12–197991IKON-OBYF/2 Oslo Vei AS, dets konkursbo (Report to the distict court on bankruptcy of Oslo Road), Kvale law firm, bankruptcy lawyer Tom Hugo Ottesen, December 11, 53 pages.Google Scholar
 27. Lynx (2011). Briskebyrapporten (Investigation report on football stadium), Lynx law firm, www.hamar.kommune.no, http://www.hamar.kommune.no/getfile.php/Bilder/Hamar/Nyhetsbilder/Politikere/Briskebyrapporten,%20ikke%20sladdet_1.pdf, 267 pages.
 28. Lynx (2012). 1192-rapporten. Gransking av internasjonale spilleroverganger 2007–2011 (Examination of player transfers), Lynx law firm, Oslo, 48 pages.Google Scholar
 29. Norscan (2013). Gransking av Troms Kraft AS (Investigation report about Troms Kraft power company), Norscan Partners and law firm Grette, investigator Nergaard, September 9, 663 pages.Google Scholar
 30. Pennsylvania (1974). Report on the Police Corruption and the Quality of Law Enforcement in Philadelphia, The Pennsylvania Crime Commission, March, https://www.ncjrs.gov/App/publications/abstract.aspx?ID=25640, 456 pages.
 31. Powers, W.C., Troubh, R.S., and Winokur, H.S. (2002). Report of investigation by the special investigative committee of the board of directors of Enron corporation, published February 1, http://news.findlaw.com/wsj/docs/enron/sicreport/, 218 pages.
 32. PwC (1991). Report on Sandstrom SA under section 41 of the Banking Act 1987, PricewaterhouseCoopers, http://file.wikileaks.info/leak/sandstorm-bcci-report-1881.pdf, 22 + 28 = 50 pages.
 33. PwC (2007). Economic Crime: People, Culture and Controls, the 4th biennial global economic crime survey, United States of America, PricewaterhouseCoopers, www.pwc.com/crimesurvey.
 34. PwC (2008a). Granskingsrapport: Undersøkelser foretatt på oppdrag fra Oslo kommune, Byrådslederens avdeling v/Seksjon for internrevisjon (Investigation report: Examination undertaken on behalf of the City of Oslo, Department of the Mayor), Oslo, 21. Mai 2008, 27 pages.Google Scholar
 35. PwC (2008b). Granskingsrapport – «Terra-saken» i Rana kommune (Investigation report – «Terra case» in Rana municipality), PricewaterhouseCoopers, Oslo 10. juni.Google Scholar
 36. PwC (2009). Gransking av «Spania-prosjektet» Oslo kommune (Investigation of the Spain project in the City of Oslo), PricewaterhouseCoopers, Oslo, 92 sider, http://www.oslo.kommune.no/getfile.php/Byr%C3%A5det%20(BYR)/Internett%20(BYR)/Dokumenter/Rapport%20pwc.pdf
 37. PwC (2013a). Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF (Investigation report about Ahus public hospital), www.ahus.no, PricewaterhouseCoopers, Oslo.
 38. PwC (2014a). Hadeland og Ringerike Bredbånd AS. Rapport – gransking (Hadeland and Ringerike Broadband. Report – investigation), PricewaterhouseCoopers, June 10, 2014, 32 pages.Google Scholar
 39. PwC (2014b). Hadeland Energi AS. Rapport – gransking (Hadeland Energy. Report – investigation). PricewaterhouseCoopers, Oslo, June 23, 2014, 25 pages.Google Scholar
 40. SEC (2002). Report of Investigation Pursuant to Section 21 (a) of the Securities Exchange Act of 1934: Motorola, Inc., U.S. Securities and Exchange Commission, http://www.sec.gov/litigation/investreport/34%2546898.htm.
 41. Sidley (2010). Report of investigation regarding procurement practices at the office of the chief technology officer of the District of Columbia, Sidley Austin LLP, July 14, DRAFT, 60 pages, http://assets.bizjournals.com/cms_media/washington/pdf/Sidley%20Report.pdf
 42. Stiftelsestilsynet (2014). Lotteritilsynets tilsynsrapport om World Ventures (Lottery Auditor’s investigation into World Ventures), Lotteri- og stiftelsestilsynet, Førde, February 19, 17 pages.Google Scholar
 43. Thommessen (2009). Uavhengig undersøkelse av Eckbos Legater (Investigation report about the Eckbo foundation), www.eckbos-legater.no/content/download/479/7915/version/1/file, 119 pages.
 44. Valukas, A.R. (2010). In regard Lehman Brothers Holdings Inc. to United States Bankruptcy Court in Southern District of New York, Jenner & Block, March 11, 239 pages, http://www.nysb.uscourts.gov/sites/default/files/opinions/188162_61_opinion.pdf.
 45. Valukas, A.R. (2014). Report to Board of Directors of General Motors Company Regarding Ignition Switch Recalls, law firm Jenner & Block, May 29, 325 pages, http://www.beasleyallen.com/webfiles/valukas-report-on-gm-redacted.pdf.
 46. Vierdal (2012). Rapport til Stavanger tingrett (Report to district court in Stavanger), Vierdal advokatfirma, Stavanger.Google Scholar
 47. Wiersholm (2011). Granskingsrapport – Oppsummering: Adecco Norge AS (Investigation report about Adecco health care institutions), September 23, law firm Wiersholm, Oslo, 22 pages.Google Scholar
 48. Wiersholm (2012). Notat til Verdibanken ASA v/Kjell Hande (Notes to Verdibanken), responsible partner Knut Bergo, November 19, law firm Wiersholm, Oslo, 5 pages.Google Scholar
 49. Wiersholm (2015). “Monika-saken” – Arbeidsgivers håndtering av Robin Schaefers varsling («The Monika case» - Employer’s handling of Robin Schaefer’s whistleblowing), June 25, law firm Wiersholm, Oslo, responsible partner Jan Fougner, Oslo, 111 pages.Google Scholar
 50. Wikborg (2015). Granskingsrapport – Kvam Auto AS (Investigation Report – Kvam Auto Ltd), Wikborg Rein law firm, Bergen, May 12, 93 pages.Google Scholar
 51. Wilmer and PwC (2003). Report of Investigation by the special investigative committee of the Board of Directors of WorldCom Inc., Wilmer, Cutler & Pickering (Councel) and PricewaterhouseCoopers LLP (Accounting Advisors), http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/723527/000093176303001862/dex991.htm, downloaded February 8, 2015, 345 pages.
 52. WilmerHale and PwC (2008). Report of Investigation submitted by the Council of the District of Columbia, Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP (Councel) and PricewaterhouseCoopers LLP (Forensic Accounting Advisors), http://www.dcwatch.com/govern/otr081215.pdf, downloaded February 8, 2015, 126 pages.

Copyright information

© The Author(s) 2016

Authors and Affiliations

 • Petter Gottschalk
  • 1
 1. 1.Dept. of Leadership and Org. BehaviorBI Norwegian Business SchoolOsloNorway

Personalised recommendations

ティンバーランドカナダrecommendations__container">

det timberland selskapet

timberland royaume-uni
timberland canada
Onde comprar botas timberland
kvinnor timberland stövlar

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre og forsterke din erfaring på området. Ved å fortsette å bla gjennom denne siden, godtar du å användet cookies.

Produkter ({{ NGDATA.searchResult.articles.length }})

0 && article.min_price_org > article.min_price_incvat) == true}"> *from_label* 0 && article.min_price_org > article.min_price_incvat) == true"> / {{ article.min_price_org_display }} 0 && article.min_price_org > article.min_price_incvat) == false"> Infosenter Kontakt Ordretelefon: 815 00 490 Prisløfte: Alltid billig! Gratis frakt på alle ordre over 1500,- Handlevognen 0" ng-bind="'(' + NGDATA.shopcart.head.tot_qty_wo_addons + ')'"> 0 || row.attr2_id > 0"> ( ) 0"> 0"> Aktiv kampanjekode 0"> Fradrag av rabatten Din handlekurv er tom 5">Flere artikler kan finnes på kassa Til kassen
 • Nyheter
 • Dame
  • Klær
   • Overdeler
    • Treningsoverdeler
    • Bluser
    • Gensere
    • Jakker
    • Kjoler
    • Skjorter
    • Strikket
    • Superundertøy
    • Topper
    • T-skjorter
    • Tunika
    • Vester
    • Ytterjakker
   • Underdeler
    • Bukser
    • Capri
    • Leggings
    • Shorts
    • Skjørt
    • Superundertøy
    • Tights
    • Treningsunderdeler
    • Ytterbukser
   • Trening
    • Overdeler
    • Underdeler
   • Badetøy
   • Hansker & votter
   • Luer og caps
   • Sett
   • Skiklær
   • Sokker & strømper
   • Regntøy
   • Undertøy
    • BH
    • Pysjamas
    • Superundertøy
    • Truser
   • Tilbehør & bijouteri
   • Plus Size
  • Sko
   • Fritidssko
   • Treningssko
   • Støvler
   • Gummistøvler
   • Sandaler & slippers
   • Fotballsko
  • Merkevare
   • adidas
   • Barfota
   • Birkenstock
   • Björn Borg
   • Bjørn Dæhlie
   • Columbia
   • Craft
   • Didriksons
   • Dr. Martens
   • Five Seasons
   • Gant
   • Garcia
   • Helly Hansen
   • Hummel
   • Ilse Jacobsen
   • Icepeak
   • Janus
   • Kaffe
   • Kari Traa
   • Kawasaki
   • Levi's
   • Lee
   • Napapijri
   • New Balance
   • North Sails
   • Pelle P
   • Puma
   • Redhill
   • Reebok
   • Roxy
   • Sloggi
   • Superdry
   • Superga
   • Svea
   • Swix
   • Swegmark
   • Timberland
   • Triumph
   • Ulvang
   • Vannucci
   • Viking
   • Se alle merker
 • Herre
  • Klær
   • Overdeler
    • Gensere
    • Innerjakker
    • Jakker
    • Skjorter
    • Strikket
    • Superundertøy
    • T-skjorter
    • Treningsoverdeler
    • Vester
    • Ytterjakker
   • Underdeler
    • Bukser
    • Shorts
    • Superundertøy
    • Tights
    • Treningsunderdeler
    • Ytterbukser
   • Trening
    • Overdeler
    • Underdeler
   • Badetøy
   • Hansker & votter
   • Luer og caps
   • Regntøy
   • Sett
   • Skiklær
   • Sokker & strømper
   • Undertøy
   • Tilbehør
  • Sko
   • Fritidssko
   • Treningssko
   • Støvler
   • Gummistøvler
   • Fotballsko
   • Sandaler & slippers
  • Merkevare
   • adidas
   • Blend
   • Björn Borg
   • Bjørn Dæhlie
   • Bula
   • Bølger
   • Champion
   • Columbia
   • Craft
   • Didriksons
   • Dr. Martens
   • Five Seasons
   • Franklin Marshall
   • Gant
   • Helly Hansen
   • Hummel
   • Icepeak
   • Janus
   • Kawasaki
   • Lacoste
   • Lee
   • Levi's
   • Napapijri
   • New Balance
   • Puma
   • Redhill
   • Reebok
   • Solid
   • Superdry
   • Svea
   • Swix
   • Timberland
   • Ulvang
   • Umbro
   • Viking
   • Se alle merker
 • Barn
  • Klær
   • Overdeler
    • Dresser
    • Gensere
    • Jakker
    • Skjorter
    • Superundertøy
    • T-skjorter
    • Vester
   • Underdeler
    • Bukser
    • Shorts
    • Skjørt
    • Superundertøy
    • Tights
    • Ytterbukser
   • Badetøy
   • Barnehage
   • Dresser
   • Hansker & votter
   • Luer og caps
   • Regntøy
   • Sett
   • Skiklær
   • Tilbehør
   • Trening
   • Undertøy
  • Merkevare
   • adidas
   • Björn Borg
   • Bjørn Dæhlie
   • Columbia
   • DC
   • Didriksons
   • Diesel
   • Helly Hansen
   • Hummel
   • Janus
   • Levi's
   • Napapijri
   • Puma
   • Redhill
   • Roxy
   • Skogstad
   • Snøfall
   • Sorel
   • Ulvang
   • Umbro
   • Viking
   • Vossatassar
   • Se alle merker
  • Sko
   • Fritidssko
   • Treningssko
   • Fotballsko
   • Støvler
   • Gummistøvler
   • Sandaler & slippers
 • Sko
  • Dame
   • Fritidssko
   • Treningssko
   • Støvler
   • Gummistøvler
   • Sandaler & slippers
   • Fotballsko
  • Herre
   • Fritidssko
   • Treningssko
   • Fotballsko
   • Støvler
   • Gummistøvler
   • Sandaler & slippers
  • Barn
   • Fritidssko
   • Treningssko
   • Fotballsko
   • Støvler
   • Gummistøvler
   • Sandaler & slippers
 • Trening
  • Dame
   • Overdeler
   • Underdeler
   • Undertøy
   • Sko
   • Tilbehør
  • Herre
   • Overdeler
   • Underdeler
   • Undertøy
   • Sko
   • Tilbehør
  • Sko
   • Dame
    • Treningssko
   • Herre
    • Treningssko
    • Fotballsko
  • Sportsutstyr
   • Bager & sekker
   • Baller
   • Diverse
   • Klokker
  • Fotball
 • Merkevare
  • Dame
   • adidas
   • Asfvlt
   • Björn Borg
   • Bjørn Dæhlie
   • Columbia
   • Craft
   • Didriksons
   • Dr. Martens
   • Five Seasons
   • Gant
   • Helly Hansen
   • Hummel
   • Icepeak
   • Ilse Jacobsen
   • Janus
   • Kaffe
   • Kari Traa
   • Kawasaki
   • Lee
   • Levi's
   • Napapijri
   • New Balance
   • Puma
   • Redhill
   • Reebok
   • Roxy
   • Sloggi
   • Sorel
   • Superdry
   • Svea
   • Swix
   • Swegmark
   • Timberland
   • Triumph
   • Ulvang
   • Umbro
   • Viking
   • Se alle merker
  • Herre
   • adidas
   • Asfvlt
   • Björn Borg
   • Bjørn Dæhlie
   • Blend
   • Bula
   • Champion
   • Craft
   • Columbia
   • Didriksons
   • Dr. Martens
   • Five Seasons
   • Gant
   • Helly Hansen
   • Hummel
   • Janus
   • Kawasaki
   • Lee
   • Levi's
   • Napapijri
   • New Balance
   • Puma
   • Redhill
   • Reebok
   • Solid
   • Sorel
   • Superdry
   • Swix
   • Timberland
   • Umbro
   • Ulvang
   • Viking
   • Se alle merker
  • Barn
   • adidas
   • BL-Wear
   • Björn Borg
   • Bjørn Dæhlie
   • Columbia
   • DC
   • Didriksons
   • Helly Hansen
   • Diesel
   • Hummel
   • Janus
   • Levis
   • Napapijri
   • Puma
   • Quiksilver
   • Redhill
   • Roxy
   • Skogstad
   • Snøfall
   • Sorel
   • Timberland
   • Ulvang
   • Umbro
   • Viking
   • Vossatassar
   • Se alle merker
 • Salg
  • Dame
   • Overdeler
   • Underdeler
   • Sko
   • Trening
   • Regntøy
   • Undertøy
  • Herre
   • Overdeler
   • Underdeler
   • Sko
   • Trening
   • Regntøy
   • Undertøy
  • Barn
   • Overdeler
   • Underdeler
   • Sko
   • Trening
   • Regntøy
   • Undertøy
  • Merkevare
  • Sko
  • Restekasse
   • 0-49 kr
   • 50-99 kr
   • 100-199 kr
   • 200-299 kr
   • 300-399 kr
   • 400-499 kr
   • 500-699 kr
   • 700-999 kr
 • Diverse
 • Dame
 • Herre
 • Barn
 • Sko
 • Merker
  • adidas
  • Aigle
  • Asfvlt
  • Birkenstock
  • Björn Borg
  • Champion
  • Civissum
  • Franklin & Marshau
  • Garcia Jeans
  • Herschel
  • Ilse Jacobsen
  • Jim Rickey
  • Lacoste
  • Lee
  • Leowulff
  • Les Deux
  • Levis
  • Napapijri
  • New Balance
  • North Sails
  • Paez
  • Puma
  • Reebok
  • Rascals
  • Scotch & Soda
   • Maison Scotch
  • Superga
  • Svea
  • Timberland
  • Vans
 • Accessories
 • Produkter
 • Merkevare
 • Herre
 • adidas
Filter: adidas Dame adidas Aigle Artic North Asfvlt Barfota Birkenstock Björn Borg Bjørn Dæhlie Bula Casall Circle Ciso Columbia Craft Cream Denim Hunter Didriksons Desires DNY Dr. Martens Emeron Five Seasons Franklin Marshall Gant Garcia H2O Havaianas Helly Hansen Herschell Hummel I say Icepeak Ilse Jacobsen Janus Jim Rickey Kaffe Kari Traa Kawasaki Lacoste Lee Leowulf Les Deux Levi's maison scotch Missing Link Napapijri Navigare New Balance North Sails Paez Pelle P Pulz Puma Q'neel Que Redhill Reebok Roxy Rönisch Scotch & Soda Sloggi Sorel Sulman Superdry Superga Svea Swix Swegmark Timberland Trespass Triumph Ulvang Umbro Vans Viking Se alle merker Herre adidas Artic North Asfvlt Beverly Hills Polo Club Björn Borg Bjørn Dæhlie Blend Bula Champion Bølger Craft Columbia Didriksons Dr. Martens Five Seasons Franklin Marshall Gant Garcia Havaianas Helly Hansen Herschell Hummel Icepeak Janus Jim Rickey Kawasaki Lacoste Lee Les Deux Levi's Napapijri Navigare New Balance North Sails Pelle P Puma Quiksilver Rascals Redhill Reebok Scotch & Soda Solid Sorel Superdry Svea Swix Timberland Umbro Ulvang Vans Viking Se alle merker Barn adidas BL-Wear Björn Borg Bjørn Dæhlie Color Kids Columbia Craft DC Didriksons Helly Hansen Diesel Hummel Janus Legowear Levis Napapijri New Balance Puma Quiksilver Redhill Roxy Scotch Skogstad Snøfall Sorel Timberland Tretorn Ulvang Umbro Viking Vossatassar Se alle merker Fjerne alle filtre Sortere: Quickshop Adidas Xploric Parkas Adidas Xploric Parkas 1 299NOK Quickshop adidas Overbranding tee adidas Overbranding tee 129NOK 299NOK Quickshop adidas TAN treningsbukse adidas TAN treningsbukse 499NOK 549NOK Quickshop adidas Woolie lue adidas Woolie lue 199NOK Quickshop adidas Perfect lue adidas Perfect lue 179NOK Quickshop adidas Logo lue adidas Logo lue 119NOK Quickshop Adidas Cytins H Jakke Adidas Cytins H Jakke 1 099NOK 1 299NOK Quickshop Adidas Itavic 3S Jakke Adidas Itavic 3S Jakke 1 099NOK 1 299NOK Quickshop adidas Tan Lt hettejakke adidas Tan Lt hettejakke 499NOK 599NOK Quickshop adidas BOS Foil tee adidas BOS Foil tee 199NOK 259NOK Quickshop adidas Ess 3S jakke adidas Ess 3S jakke 399NOK 599NOK Quickshop adidas Varilite jakke adidas Varilite jakke 990NOK 1 199NOK Quickshop adidas Ess 3S bukse adidas Ess 3S bukse 399NOK 499NOK Quickshop adidas Ess treningsbukse adidas Ess treningsbukse 359NOK 449NOK Quickshop adidas terrex swift herre adidas terrex swift herre 1 199NOK 1 499NOK Quickshop adidas terrex winterpitch adidas terrex winterpitch 1 199NOK 1 499NOK Quickshop adidas Ess hettegenser adidas Ess hettegenser 449NOK 599NOK Quickshop adidas Co Energize sett adidas Co Energize sett 749NOK 899NOK Quickshop adidas Co Relax sett adidas Co Relax sett 649NOK 849NOK Quickshop Adidas TF Treningstopp Adidas TF Treningstopp 349NOK 399NOK Quickshop adidas Con16 Padded jakke adidas Con16 Padded jakke 999NOK 1 499NOK Quickshop adidas Ess Logo bukse adidas Ess Logo bukse 399NOK 449NOK Quickshop adidas Ess Lin hettejakke adidas Ess Lin hettejakke 499NOK 599NOK Quickshop adidas Sidbranded genser adidas Sidbranded genser 549NOK 649NOK Quickshop adidas Ess Lin bukse adidas Ess Lin bukse 399NOK 499NOK Quickshop adidas Ess 3S genser adidas Ess 3S genser 399NOK 549NOK Quickshop adidas Ess 3S hettejakke adidas Ess 3S hettejakke 499NOK 649NOK Quickshop adidas cf racer winter adidas cf racer winter 749NOK 899NOK Quickshop adidas galaxy trail herre adidas galaxy trail herre 499NOK 599NOK Quickshop adidas Copa Icon bag adidas Copa Icon bag 999NOK 1 299NOK Quickshop adidas Squadra 13 Shorts adidas Squadra 13 Shorts 149NOK 199NOK Quickshop adidas 3S side pocket tee adidas 3S side pocket tee 99NOK 299NOK Quickshop adidas ballnet adidas ballnet 349NOK Quickshop adidas Ghost Foil adidas Ghost Foil 599NOK Quickshop adidas Tiro17 Jakke adidas Tiro17 Jakke 990NOK 1 399NOK Quickshop adidas TKO treningstopp adidas TKO treningstopp 399NOK 499NOK Quickshop adidas Con16 hettegenser adidas Con16 hettegenser 529NOK 649NOK Quickshop adidas Con16 TRG bukse adidas Con16 TRG bukse 399NOK 499NOK Quickshop adidas Tiro17 hettejakke adidas Tiro17 hettejakke 499NOK 599NOK Quickshop adidas Tiro17 treningstop adidas Tiro17 treningstop 399NOK 499NOK Quickshop adidas Con16 topp adidas Con16 topp 499NOK 599NOK Quickshop adidas Climacool sko adidas Climacool sko 599NOK 999NOK Quickshop adidas Drikkebelte adidas Drikkebelte 249NOK 299NOK Quickshop adidas 3S sokk 3pk adidas 3S sokk 3pk 149NOK Quickshop adidas 3S Crewgenser adidas 3S Crewgenser 549NOK Quickshop adidas Gympose adidas Gympose 79NOK 119NOK Quickshop adidas gympose adidas gympose 79NOK 119NOK Quickshop adidas Comfort Sokk adidas Comfort Sokk 59NOK 79NOK Quickshop adidas Tracro Hettejakke adidas Tracro Hettejakke 399NOK 799NOK Quickshop adidas 3S Ankelsokk adidas 3S Ankelsokk 99NOK Quickshop adidas Ess 3S bukse adidas Ess 3S bukse 349NOK 499NOK Quickshop adidas Tiro17 Treningstop adidas Tiro17 Treningstop 399NOK 449NOK Quickshop adidas Galaxy 3.1 adidas Galaxy 3.1 349NOK 599NOK Quickshop adidas Tiro17 Warm Top adidas Tiro17 Warm Top 549NOK 599NOK Quickshop adidas Tiro17 bukse adidas Tiro17 bukse 399NOK 429NOK Quickshop adidas Drikkeflaske 0,7 L adidas Drikkeflaske 0,7 L 149NOK Quickshop adidas 3S sokk 3pk adidas 3S sokk 3pk 149NOK Quickshop adidas Pathmaker adidas Pathmaker 989NOK 1 499NOK Quickshop adidas Tiro Treningsbag adidas Tiro Treningsbag 249NOK 299NOK Quickshop adidas Con 16 Jakke adidas Con 16 Jakke 990NOK Quickshop adidas CamoShorts adidas CamoShorts 99NOK 349NOK Quickshop adidas Work hettejakke adidas Work hettejakke 399NOK 679NOK Quickshop adidas TF Chill t-skjorte adidas TF Chill t-skjorte 299NOK 449NOK Quickshop adidas rutet badeshorts adidas rutet badeshorts 249NOK 349NOK Quickshop adidas ankelsokk 3pk adidas ankelsokk 3pk 99NOK Quickshop adidas Ess Logo Shorts adidas Ess Logo Shorts 349NOK Quickshop adidas badeshorts adidas badeshorts 199NOK 299NOK Quickshop adidas Squad 17 JSY adidas Squad 17 JSY 179NOK 199NOK Quickshop adidas Milano sokker adidas Milano sokker 79NOK Quickshop adidas Milano sokker adidas Milano sokker 79NOK Quickshop adidas Milano sokker adidas Milano sokker 79NOK Quickshop adidas adilette Messi adidas adilette Messi 219NOK 299NOK Quickshop adidas X 16.2 FG adidas X 16.2 FG 699NOK 1 199NOK Quickshop adidas ACE 17.2 PrimeMesh adidas ACE 17.2 PrimeMesh Fra 799NOK Til 1 199NOK Quickshop adidas Regi 16 JSY adidas Regi 16 JSY 249NOK 259NOK Quickshop adidas Milano sokker adidas Milano sokker 69NOK 79NOK Quickshop adidas Squad 17 JSY adidas Squad 17 JSY 179NOK 199NOK Quickshop adidas Squad 17 JSY adidas Squad 17 JSY 179NOK 199NOK Quickshop adidas Squad 17 JSY adidas Squad 17 JSY 179NOK 199NOK Quickshop adidas Squad 17 JSY adidas Squad 17 JSY 179NOK 199NOK Quickshop adidas Squad 17 Shorts adidas Squad 17 Shorts 179NOK 199NOK Quickshop adidas Squad 17 Shorts adidas Squad 17 Shorts 179NOK 199NOK Quickshop adidas Squad 17 Shorts adidas Squad 17 Shorts 179NOK 199NOK Quickshop adidas Squad 17 Shorts adidas Squad 17 Shorts 179NOK 199NOK Quickshop adidas Squad 17 Shorts adidas Squad 17 Shorts 179NOK 199NOK Quickshop adidas Squad 17 LS JSY adidas Squad 17 LS JSY 229NOK 249NOK Quickshop adidas Tabela 14 JSY adidas Tabela 14 JSY 199NOK 219NOK Quickshop adidas Tabela 14 LS JSY adidas Tabela 14 LS JSY 199NOK 229NOK Quickshop adidas Tabela 14 LS JSY adidas Tabela 14 LS JSY 199NOK 229NOK Quickshop adidas Tabela 14 LS JSY adidas Tabela 14 LS JSY 199NOK 229NOK Quickshop adidas 17,1 leather adidas 17,1 leather 1 990NOK 2 199NOK Quickshop adidas Teambag adidas Teambag 329NOK 349NOK Quickshop adidas Finale OMB 2017 adidas Finale OMB 2017 990NOK 1 299NOK Quickshop adidas Ace 16+ kunstgress adidas Ace 16+ kunstgress 599NOK 1 499NOK Quickshop adidas Nova TF kunstgress adidas Nova TF kunstgress 399NOK 899NOK Quickshop adidas TS Base LS topp adidas TS Base LS topp 299NOK 349NOK Quickshop adidas X16,1 FG leather adidas X16,1 FG leather 1 199NOK 2 199NOK Quickshop adidas X16,1 AG adidas X16,1 AG 989NOK 1 999NOK Quickshop adidas Regnjakke Core adidas Regnjakke Core 349NOK 399NOK Quickshop adidas Con16 Shorts adidas Con16 Shorts 249NOK 299NOK Quickshop adidas Con16 3/4 bukse adidas Con16 3/4 bukse 329NOK 349NOK Quickshop adidas Condivo 16 JSY adidas Condivo 16 JSY 349NOK 399NOK Quickshop adidas Condi 16 Shorts adidas Condi 16 Shorts 249NOK 299NOK Quickshop adidas X16,1 FG leather adidas X16,1 FG leather 1 199NOK 1 999NOK Quickshop adidas Ace 15,1 FG/AG adidas Ace 15,1 FG/AG 799NOK 1 999NOK Quickshop adidas Ace 16,1 Primeknit adidas Ace 16,1 Primeknit 1 990NOK 2 499NOK Quickshop adidas Predator LZ TRX adidas Predator LZ TRX 399NOK 999NOK Quickshop adidas Copa Tango adidas Copa Tango 989NOK 1 599NOK Quickshop adidas X16,1 leather adidas X16,1 leather 1 299NOK 2 199NOK Quickshop adidas Ace 17,1 Primeknit adidas Ace 17,1 Primeknit 1 990NOK 2 499NOK Quickshop adidas X16,1 FG adidas X16,1 FG 1 299NOK 2 199NOK Quickshop adidas Ace 17,3 primemesh adidas Ace 17,3 primemesh 599NOK 799NOK Quickshop adidas Ace 17,1 primeknit adidas Ace 17,1 primeknit 1 990NOK 2 499NOK Quickshop adidas Ace 17,1 primeknit adidas Ace 17,1 primeknit 1 989NOK 2 499NOK Quickshop adidas Copa 17,1 FG adidas Copa 17,1 FG 1 599NOK 1 999NOK Quickshop adidas Euro 16 fotball adidas Euro 16 fotball 149NOK 199NOK Quickshop adidas Milano sokker adidas Milano sokker 69NOK 79NOK Quickshop adidas Squadra 13 Shorts adidas Squadra 13 Shorts 169NOK 199NOK Quickshop adidas markeringsvest adidas markeringsvest 69NOK Adidas ADIDAS kjemper for å være det største idrettsmerket i verden - et ambisiøs, men realistisk mål. Foreløpig fokuserer merket på fem globale prioriteringer: Fotball, Løping, Trening, Basketball og originaler. Fotball-stjerner som Kaka, Michael Ballack, Steven Gerrard og David Beckham blir sponset av adidas. De sponser også fotballandslag som Tyskland, Argentina, Hellas og store fotballklubber som Real Madrid, Bayern München, Chelsea og AC Milan. Blant norske fotballag sponser de Rosenborg, Odd Grenland, Hamarkameratene, Stabæk og Viking. ADIDAS har bl.a. vært utstyrssponsor for verdens- og europamesterskapene i fotball siden 1970. ADIDAS' kjennetegn er tre parallelle striper som går igjen på det meste av klær og sko fra selskapet. De tilbyr funksjonelt sportstøy, sportssko og sportsutstyr. Siden oppstarten i 1949 har adidas vært kjent for å være et kvalitetsmerke, og leverer utstyr og klær til en rekke kjente idrettsstjerner og lag. Klær og sko fra adidas har gjennomgående høy kvalitet og det er ikke uten grunn at det tyske sportsmerket er et av de største i verden. Her på sportmann.no får du tak i både sko, klær og utstyr fra adidas. Til dame, herre og barn vil du finne et stort sortiment av treningstøy til både løping, studiotrening og fotball. Vi lover alltid rask levering, og hos sportmann.no finner du sporty klær fra adidas. Kundeservice

Telefon: 815 00 490 (Hverdager 8-16)
E-post: kundeservice@sportmann.no
Telefaks: 815 00 491
Postadresse: Rosenborgveien 8, 1630 Gamle Fredrikstad
Returer sendes til: Postboks 1440, 1602 Fredrikstad
Følg oss

Butikken

I butikken vår i Fredrikstad finner du et stort utvalg av våre produkter. Du kan også få hjelp til å bestille varer fra vårt hovedlager og hente dem neste dag kl 13.00, eller du kan bestille selv på nett og hente i butikken dagen etter - fraktfritt. Adresse: Dikeveien 35, 1661 Fredrikstad. Telefon: 69398539. Åpent: 10-19 (10-16). Følg oss
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du alltid vite om de beste tilbudene så tidlig som mulig. Du får også eksklusive tilbud og prioritert levering. På toppen av det hele er du hver måned med i trekningen av varer til en verdi av kr 5.000,- fra vår nettbutikk! Meld deg på her!

Om Sportmann

Sportmann AS er en av Norges største netthandelsbedrifter og her i vår nettbutikk vil du finne et stort utvalg av kvalitetsklær fra over 70 kjente merkevareleverandører til lave priser. Med oppstart i 1974 har vi lengre fartstid enn de fleste andre aktører i bransjen, og vi streber alltid etter å levere det beste for våre kunder. På sportmann.no vil du finne sport- og fritidsmote på nett til hele familien fra en sikker leverandør med 40 års erfaring. Vi har et stort utvalg av klær, sko og merkevarer til dame, herre og barn til alle årstider og anledninger. Hos sportmann.no vil du finne sesongens nyheter fra adidas, Superdry, Kari Traa og Didriksons samt en rekke andre populære merkevarer. Enten du er ute etter treningstøy, sportsklær, joggesko eller hverdagstøy og moteartikler, vil du alltid finne et bredt sortiment hos oss. For at du alltid skal finne gode tilbud kjøper vi kontinuerlig inn nyheter samtidig som vi tilbyr lagersalg og lagertømming på partivarer fra foregående sesonger. På denne måten vil du som kunde alltid finne kvalitetsvarer til rimelige priser enten du er ute etter badetøy og bikini eller yttertøy og skitøy til vintersesongen.

Butikken

I butikken vår i Fredrikstad finner du et stort utvalg av våre produkter. Du kan også få hjelp til å bestille varer fra vårt hovedlager og hente dem neste dag kl 12.00, eller du kan bestille selv på nett og hente i butikken dagen etter - fraktfritt. Adresse: Dikeveien 35, 1661 Fredrikstad. Telefon: 69398539. Åpningstider: 10-19 (10-16).

 • Infosenter
 • Om oss
 • Kataloger
 • Betingelser
 • Fraktinfo
 • Kontakt oss
 • Klær på nett
 • Cookies

SPORTMANN AS - ROSENBORGVEIEN 8, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD - ORG.NR.: MVA982739314
Upcoming Events

xx/xx/xx:  Special Sale on all products from noon until 3:00 pm!

xx/xx/xx:  Mayor Bob will be on hand for the ribbon cutting ceremony marking the opening of our newest location!

xx/xx/xx:  More stuff!