Om oss

Vi ropar inte alltid högst, vi ropar heller inte alltid först, vi demo fnnuxyex. ティンバーランドプロnstrerar inte mest.

Ändå är det vår politik som grundlagt dagens moderna kvinnoroll.   Vi har infört barnbidragen, särbeskattningen, barnomsorgsutbyggnaden, föräldraförsäkringen. Vi har fortsatt med att inom vårt parti införa att män och kvinnor har varannan plats på våra valsedlar. Snart införs en väsentligt skärpt lagstiftning om sexuella övergrepp som äntligen kommer att fastslå i lag att sex ska vara frivilligt för alla parter. Vi driver kraftfullt att båda föräldrarna ska dela föräldraledigheten jämnt. Vi arbetar oförtrutet mot våld mot kvinnor.

Vi är S-kvinnor!

Vill du vara med?  Mejla oss på stockholm@s-kvinnor.se eller klicka här.