Home | Introduction | What's Included | Products | More Info | FAQ's

Män och kvinnor är lika som bär - DN.SE

Män och kvinnor är lika som bär

Män onanerar mer och tycker bättre om tillfälligt sex. Annars är kvinnor och män lika. Men fördomar om könsskillnader får kvinnor att prestera sämre.

"Män är från Mars, kvinnor är från Venus." "Könet sitter i hjärnan." Böcker om skillnaden mellan män och kvinnor säljer bra, och får mycket uppmärksamhet. Skillnaderna påstås vara många: kvinnor är mer verbala, och män är bättre på logik och matematik.

Men teserna saknar stöd i den psykologiska forskningen.

- Vi har överväldigande bevis för att män och kvinnor är lika. Men människor vill hellre tro på könsskillnader. Det gör livet mer förutsägbart, säger Janet Shibley Hyde, psykologiprofessor vid University of Wisconsin-Madison i USA.

Janet Shibley Hyde är en av världens främsta experter på området. Hon har kombinerat alla studier om könsskillnader från engelskspråkiga länder, och funnit att för nästan alla egenskaper och beteenden är skillnaden mellan kvinnor och män liten eller obefintlig. Ändå rör de allra flesta studierna områden där forskare har hävdat att det finns tydliga olikheter mellan könen, som verbal förmåga, matematik och sätt att kommunicera.

Hon hittade tre undantag. Ett är aggressivitet, framför allt fysisk aggressivitet. Men skillnaden mellan kvinnor och män är inte enormt stor.

- Och kom ihåg att 95 procent av alla människor aldrig slår någon. Men bland de 5 procent som slåss är de flesta män, säger Janet Shibley Hyde.

Pojkar är också i genomsnitt mer fysiskt aktiva än flickor, redan i tvåårsåldern. Och de kastar bollar längre och hårdare, särskilt efter puberteten, när de har större muskelmassa och kraftigare benstomme.

Det tredje undantaget rör några sexuella beteenden. Män onanerar betydligt mer än kvinnor. Män är också mer positiva till sex med tillfälliga partner.

I allt annat är män och kvinnor mycket lika.

Janet Shibley Hydes resultat är en sammanställning av så kallade metaanalyser (alltså kombinationer av flera studier), och därför betydligt mer pålitligt än andra, mindre undersökningar. En enskild studie kan innehålla fel och stora osäkerheter - frågorna kan vara olyckligt formulerade, eller forskarna kan ha intervjuat för få personer eller valt ut dem på ett olämpligt sätt. Men när den kombineras med flera andra undersökningar blir felen inte avgörande för resultatet. Ännu viktigare är att forskarna får tillgång till enormt stora datamängder: intervjuer eller test med hundratusentals personer eller ännu fler.

Göteborgsprofessorn Annica Dahlström skriver i sin bok "Könet sitter i hjärnan" att mäns och kvinnors hjärnor är olika. Nyligen kom en liknande bok ut i USA med titeln "The Female Brain" (Den kvinnliga hjärnan). Befängt, anser Janet Shibley Hyde:

- Det finns ingen "kvinnlig" hjärna. Det finns en mänsklig hjärna.

Enligt henne är det bara på några små begränsade områden som mäns och kvinnors hjärnor är olika, och skillnaderna är små: mellan fem och tio procent. Två personer av samma kön kan ha hjärnor som skiljer sig mer än så.

Janet Shibley Hyde menar att det är ett misstag att ta för givet att skillnader i hjärnan automatiskt leder till olika beteenden, utan att undersöka saken med psykologiska test.

Den populära bilden av enorma skillnader mellan könen är alltså osann, och kan leda till kostnader för samhället och enskilda individer, enligt Janet Shibley Hyde. Lärare och föräldrar kan till exempel missa flickor med anlag för matematik.

Janet Shibley Hydes sammanställning visar att män och kvinnor i genomsnitt är lika bra på matematik. Men forskare har hävdat att männen dominerar bland de riktigt intelligenta (och de riktigt ointelligenta). På specialutbildningar för mycket begåvade barn i USA går också betydligt fler pojkar än flickor.

- Men vid internationella matematiktävlingar är flickor från Rumänien och Kina helt överlägsna pojkar från USA. De kommer från samhällen som uppmuntrar även flickor att hålla på med matematik, säger Janet Shibley Hyde.

Internationella jämförelser mellan femteklassare i USA, Taiwan och Japan visar samma sak: de asiatiska flickorna räknar betydligt bättre än de amerikanska pojkarna.

- Kulturella skillnader är mycket, mycket större än skillnader mellan könen, säger Janet Shibley Hyde.

En annan forskare som studerat konsekvenserna av en felaktig bild av kvinnor är Claude M Steele, professor på institutionen för psykologi vid Stanforduniversitetet i USA. Hans forskning visar tydligt att den allmänna uppfattningen att kvinnor är underlägsna män i matematik gör att kvinnor presterar sämre. Claude M Steele kallar fenomenet för hotet från stereotypen.

- Även om ingen runt omkring säger något blir kvinnor påverkade av stereotypen. Väljer de ändå att ägna sig åt matematik blir de stressade av att hela tiden behöva bevisa att fördomarna inte stämmer, säger han.

I skolan klarar pojkar och flickor matematiken lika bra. Även på introduktionskurser på amerikanska universitet får kvinnliga studenter lite högre betyg än de manliga. Men på högre nivåer lyckas männen bättre. Claude M Steele och hans kolleger ville se om det kan förklaras av hotet från stereotypen eller om det beror på biologiska skillnader. De studerade studenter som läst matematik en termin och fått höga betyg, som visste om att de var begåvade, och som tyckte att den matematiska begåvningen var viktig för deras självbild. När dessa högintelligenta studenter fick göra ett mycket svårt prov, som egentligen kräver flera års ytterligare matematikstudier, klarade sig männen i genomsnitt mer än dubbelt så bra som kvinnorna. Men om testledaren först talade om att män och kvinnor tidigare alltid klarat just detta prov lika bra, lyckades kvinnorna lika bra som männen. Det enda som krävdes för att kvinnorna skulle prestera lika bra som männen var alltså att de fick höra att de kunde göra det. Om det fanns medfödda biologiska skillnader hade naturligtvis männen klarat provet bättre än kvinnorna i båda fallen, oavsett vad testledaren sagt.

Andra forskargrupper runt om i världen har upprepat och bekräftat Claude M Steeles slutsatser i mer än hundra publicerade studier.

Forskarna har alltså visat att fördomar direkt kan påverka hur bra kvinnor lyckas på ett matematikprov. Så länge folk tror att män är bättre på matematik kommer kvinnliga matematiker att känna att de behöver kämpa hårdare för att visa att de duger, och prestera sämre när de blir frustrerade.

Hotet från stereotypen är därför ett reellt hinder för kvinnors (och andra gruppers) prestationer. När Claude M Steele ska förklara jämför han med basket. I USA är sporten helt dominerad av färgade spelare.

- Om en färgad spelare misslyckas eller spelar dåligt och blir frustrerad kan han ta det som en motivation att träna hårdare i stället för att lägga av, eftersom han aldrig behöver ifrågasätta att han faktiskt hör hemma i gruppen.

På samma sätt behöver en manlig matematikstudent aldrig fundera på om han tillhör gruppen. Får han en uppgift som han inte klarar av att lösa kan han skylla på att det är en dum uppgift, eller på att hans lärare inte gått igenom allting på föreläsningarna. En kvinnlig student som möter samma frustration kan i stället börja tvivla på sig själv, eftersom hon redan utmanat stereotypen och fördomarna när hon valde att studera matematik.

- Även om en kvinna inte tror på stereotypen måste hon alltid förhålla sig till den när hon jobbar i en mansdominerad bransch. Många orkar inte med att alltid jobba dubbelt så hårt för att visa att de klarar av det, och byter bana för att slippa pressen, säger Claude M Steele.

Claude M Steeles resultat innebär också att satsningar på att hjälpa svaga grupper kan få motsatt effekt. Om ett universitet till exempel vill ha fler kvinnliga matematikstudenter och satsar på att ge extra hjälp och stöd till flickor och kvinnor kan det förstärka stereotypen - om kvinnor behöver hjälp måste de ju vara sämre. Då är det mycket effektivare att ge extra stöd till alla. Claude Ms Steele anser att det allra viktigaste är att lära ut att matematik är en inlärd förmåga som kräver arbete och disciplin, inte en medfödd talang hos gudabenådade individer.

- Vi ska absolut inte sprida uppfattningen att matematisk förmåga beror av gener och kön.

Psykologiska könsskillnader samlade

Janet Shibley Hyde har samlat alla större metaanalyser (alltså kombinationer av resultat från oberoende studier) om psykologiska könsskillnader från engelskspråkiga länder. Hon delar in testade egenskaper och beteenden i sex kategorier:

Intellektuella förmågor som matematik, läsförståelse, ordförråd, stavning, förmåga att föreställa sig och i tanken rotera tredimensionella föremål, intelligenstest.

Verbal och icke-verbal kommunikation som tendens att avbryta andra, öppenhet mot främlingar respektive vänner, leenden, ansiktsuttryck.

Personlighet och socialt samspel som aggressivitet (t ex fysisk, verbal, indirekt, vid olika grad av provokation), förhandlingsförmåga, hjälpsamhet, sexuella beteenden, ledarskap (t ex stil, effektivitet), personlighetstyp.

Psykologiskt välbefinnande som självkänsla, depressiva symtom, lycka.

Motorik som balans, vighet, kastlängd, kasthastighet, fingerstyrka.

Övrigt, bland annat moralisk utgångspunkt (rättvisa eller omhändertagande), fusk, datoranvändning, prioriteringar vid yrkesval.

Medelstora och stora skillnader mellan könen fanns bara för aggressivitet (främst fysisk), fysisk aktivitet (främst kastlängd och kasthastighet), och några (men inte alla) sexuella beteenden.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.

kvinnor

Timberland botas novas
knä höga timberland stövlar
scarpe da ginnastica rosa
timberland middelbare school gingzville

Välkommen till Kristen och kvinna

Bildandet av organisationen Kristen och kvinna startade samtidigt som processen med vår gemensamma kyrka Equmeniakyrkan tog sin början – eller som en fortsättning på det kvinnonätverk som funnits sedan många år tillbaka i Svenska Baptistsamfundet och i Metodistkyrkan.

Vi är medlemmar i European Baptist Women’s Union (EBWU) och i World Federation of Methodist and Uniting Church Women (WFMUCW) Den första en stor organisation för Baptistkyrkornas kvinnor i Europa och den andra för kvinnor inom Metodistkyrkorna i hela världen.

I många församlingar och kyrkor finns ”syföreningar”, dagledigträffar, pensionärsträffar mm och en del av dessa är anslutna som medlemmar i Kristen och Kvinna eller stöder något projekt som vi ansvarar för.

Vår vision

Vara en resurs för alla kvinnor som tillsammans vill förstå och förverkliga vad som menas med att vara Kristen och Kvinna i vår värld idag.

Vi vill vara ett nätverk för kvinnor, även män får vara med, där vi får ingå i en större gemenskap både inom Sverige och i världen. Vi vänder oss till människor både inom våra församlingar och utanför.

Ganska ofta i våra små sammanhang, när vi talar om vår kyrka eller vår närmaste gemenskap, så mår vi bra att veta om att det finns något längre bort utanför stadsgränsen som jag är en del av.

Kristen och Kvinna behöver

fler som kan och har tid att arbeta med de nu så aktuella sociala medierna,
fler människor som vill förbereda och genomföra de Mamma-Barnläger som förhoppningsvis kan anordnas till nästa sommar
Fler faddrar till vårt stipendieprogram då många av våra nuvarande trogna faddrar är gamla och inte orkar så länge till.

Framför allt så behöver vi förebedjare! Alla kan göra något …. tillsammans kan vi göra skillnad!

Vi vill vara en del av Equmeniakyrkan och betraktas som en naturlig del av vår kyrkas verksamhet även om Kristen och kvinna är en egen självständig organisation.

Se också information på Kristen och kvinnas Facebooksida.

© 2017 EQ kvinna
Powered by WordPress / Theme by Design Lab


Thaidejting

  • Thai Dejting

En blogg om thai tjejer – www.thaidejting.se

Arkiv för kategorin ‘thai kvinnor’

Thaitjej i Sverige – Thaidejting.se

En thailändsk kvinna kräver att förhållandet ska fungera rent praktiskt, man ska ha ett jobb, ett någorlunda fint hem, pengar, lite status åtminstone, man ska vara vänner (inget strul och bråk) och det ska hela tiden vara lite sanuk också i förhållandet. Klarar man av att hålla den här stilen år efter år så har man troligtvis ett bra förhållande med sin thailändska hustru. Därför att hon kommer att vara nöjd, sedan spelar det ingen roll om du är tjock eller smal, ful eller snygg eller hur gammal du är. Ganska enkelt faktiskt, ibland har jag svårt att förstå varför en del tvunget ska strula till det.

Hittar du väl en schysst thaitjej och ni blir vänner och älskar varandra, så är det mycket enkelt att göra henne nöjd och lycklig och du kommer också att bli lycklig om du inte kräver för mycket av henne, någonting som hon inte kan leverera. Hon har inga pengar i grund och botten och hon är inte välutbildad och det kommer alltid att finnas en språkbarriär mellan er med mera. Enligt mitt sätt att se på saken så är det mycket enklare att bli lycklig med en thailändska än med en svenska.

www.thaidejting.se

Annonser

Thai Dating och thaitjejer

Hur ett förhållande mellan en thailändsk man och kvinna fungerar vet jag inte, det vågar jag inte uttala mig om. Däremot vet jag en del om förhållande mellan en svensk man och en thailändsk kvinna. Inte minst har jag varit tillsammans med samma kvinna nu i 13 år och jag är mycket lycklig ihop med henne. Under den tiden har jag sett många andra bli ihop och skiljas.

Låt mig först konstatera att ett sådant här förhållande är helt olikt ett svenskt-svenskt förhållande. Och det är helt i sin ordning, det är så det ska vara, alla försök att styra det hela mot ett svenskt-svenskt förhållande kommer att misslyckas. Som jag sagt tidigare så tror jag vänskap är nyckeln till ett lyckligt förhållande mellan www.thaidejting.se Jag tror inte riktigt den europeiska synen på förälskelse och kärlek passar in här, med dramatiska utspel och himlastormande känslomässiga berg- och dalbanor. Med kavaljerer som står utanför balkongen och spelar gitarr och sjunger kärleksvisor och går ner på knä för att fria och förklara sin kärlek.

Förhållandet med en thailändska kommer istället att få en prägel av ett praktiskt arrangemang, ett arrangemang som syftar till man ska få ett så behagligt, tryggt och välordnat liv tillsammans som möjligt. Jag tror inte thailändare i första hand strävar efter makt och rikedom för sakens egen skull. De strävar efter rikedom därför att de har förstått att pengar kan göra en människa fri, fri från arbete och bekymmer. De flesta faranger har inte förstått detta. De jobbar och sliter och sparar och sparar och sedan dör de. Därefter tar barnen vid och gör samma sak och sedan dör de. Ibland är det någon som bryter cirkeln och köper ett jättestort hus och två Ferraribilar som han inte behöver, kanske är de lyckliga eller kanske inte. Inte min sak att säga.

www.thaidejting.se

Etikettmoln


Upcoming Events

xx/xx/xx:  Special Sale on all products from noon until 3:00 pm!

xx/xx/xx:  Mayor Bob will be on hand for the ribbon cutting ceremony marking the opening of our newest location!

xx/xx/xx:  More stuff!