Home | Introduction | What's Included | Products | More Info | FAQ's

Foreningen af Døgn og Dagtilbud - Presserum timberland stövlar för barn

Januar-klummen 2015 30-12-2014

Januar-klummen 2015

SS_ny_nov2012.jpg

For de læsere der følger os på facebook eller som af og til dropper forbi her på vores hjemmeside er det ikke en overraskelse, at julen 2014 har været en jubel-jul.

\r\n

Ikke fordi blå blok har erkendt, at den kriminelle lavalder alligevel ikke skal nedsættes til 12 år.

\r\n

 

\r\n

Ikke fordi vi har fået løfter om, at alle kommuner fremover vil vælge de rigtige løsninger for udsatte børn og unge – a) første gang og b) alene ud fra en børn- og ungefaglig vurdering.

\r\n

 

\r\n

Heller ikke fordi børne- og undervisningsminister Christine Antorini har bekendtgjort, at inklusionsforventningen om, at folkeskolen skal kunne rumme 96 % af alle skolebørn måske nok er lidt for ambitiøs.

\r\n

 

\r\n

Heller ikke fordi socialminister Manu Sareen har givet os ret i, at staten skal være medfinansierende i forhold til de mest specialiserede tilbud.

\r\n

 

\r\n

Og heller ikke fordi beskæftigelsesministeriet nu har meddelt, at anbragte unge over 18 fremover vil få SU når de er under uddannelse – og ikke kontanthjælp.

\r\n

 

\r\n

Derfor står alle disse punkter fortsat på vores to-do-liste for 2015.

\r\n

 

\r\n

Men når vi næsten ikke kan få armene ned, er det selvfølgelig fordi vores venner fra OPERATION JULEGAVEREGN sammen med de rigtig mange små og store bidragsydere har gjort det, som vi i selv de mest optimistiske stunder ikke troede muligt: At resultatet af indsamlingen ville nå op over 600.000,-

\r\n

 

\r\n

They (julegaveregn) and you (jer der bidrog) did it…

\r\n

Det er tit, at vi har travlt i FADD, men aldrig har vi har haft SÅ travlt med SÅ stor fornøjelse. Foreløbig (fordi der stadig tikker penge ind ...) har 1500 børn og unge fra knap 90 medlemsinstitutioner fået ikke bare en ekstra julegave, men flere har fået to fordi LEGO en uges tid før jul lettede på hatten og sendte os 1500 legokasser til fordeling blandt børn og unge på vores medlemsinstitutioner.

\r\n

 

\r\n

Vi bøjer os i respekt for det flotte resultat og takker initiativtagere, ambassadører, sponsorer og alle der har bidraget til indsamlingen.

\r\n

 

\r\n

Herunder de børn og unge, medarbejdere, afdelingsledere og forstandere, fra Magnoliegården på Stevns, Godhavn i Tisvilde, Ny Møllegård i Odense, Tinghøj i Kolding, Døgncentret i Århus og Hostruphøj i Hobro, der bidrog til, at de mange legokasser kunne blive fordelt til børn og unge på vores medlemsinstitutioner i hele landet inden jul.

\r\n

 

\r\n

Så det hedder … TAK.

\r\n

 

\r\n

-----

\r\n

 

\r\n

Bladrer man lidt i forudsigelserne for det nye år, er det tydeligste vi lige kan få øje på - og som samtidig kommer til at involvere alt det, vi har at skyde med – det folketingsvalg, som vi har vidst skulle komme sådan cirka 4 år.

\r\n

 

\r\n

Tydeligste, nåh ja, måske lige bortset fra at magtanvendelsesudvalget skal afslutte arbejdet, tilsynsreformen skal midtvejsevalueres, og skolereformen skal have noget kærlighed. Plus det løse, som blandt andet omfatter ’realitetskorrektioner’ af politikere, embedsmænd og forskere.

\r\n

Samt en række uopfyldte ønsker fra vores ønskesedler fra perioden 2011 til 2014, men som stadig gælder ....

\r\n

(Se ovenfor)

\r\n

Vi har tænkt os at holde et vågent øje med alle de partier, organisationer, kommuner, regioner, medier, forskningsenheder og virksomheder, der fra tid til anden har en mening om udsatte børn og unge. Og om hvad der er godt for dem …

\r\n

 

\r\n

De massivt udfordrede og udsatte børn og unge er der jo både før, under og efter et folketingsvalg …

\r\n

 

\r\n

Jeg ønsker alle et godt nytår

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Søren Skjødt, formand


Julegaveregn i 24/7 04-12-2014

Julegaveregn i 24/7

24syv-open-graph.png

Mikkel Hartwich, David Bastian-Møller og Søren Skjødt var her til morgen i Radio 24/7 for at tale om jul, gaver ... og priser.

\r\n

 

\r\n

Lyt til indslaget her

\r\n

www.radio24syv.dk/programmer/24syv-morgen/10680555/24syv-morgen-0605-04-12-2014-1/

Lyt til indslaget her

\r\n

 


Debatoplæg mod sænkelse af den kriminelle lavalder 03-12-2014

Debatoplæg mod sænkelse af den kriminelle lavalder

dummere_end_politiet_tillader.jpg

Under overskriften DUMMERE END POLITIET TILLADER har en række organisationer – herunder FADD- udarbejdet et debatindlæg, der i dag (3/12) bringes i JP.

\r\n

Der står blandt andet:

\r\n

Forslaget om en kriminel lavalder på 12 år er et vildskud, og det hører ikke hjemme i et land, der er forpligtet til at overholde FN’s Børnekonvention i ånd og bogstav. Lad os i stedet bruge servicelovens muligheder og støtte kommuner, boligselskaber og dygtige fagfolk i at hjælpe unge, der begår kriminalitet

\r\n

 

\r\n

Underskrivere

\r\n

 Per Larsen, formand for Børnerådet

\r\n

Eik Møller, formand for Børne- og Kulturchefforeningen

\r\n

Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening

\r\n

Mimi Jakobsen, generalsekretær i Red Barnet

\r\n

Søren Skjødt, formand for Foreningen af døgn og dagtilbud for udsatte børn og unge

\r\n

Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

\r\n

 

\r\n

 

Læs indlægget her:

\r\n

 

Link: www.jyllands-posten.dk/opinion/breve/ECE7254600/Dummere-end-politiet-tillader/


December-klummen 2014 02-12-2014

December-klummen 2014

ss_jul2012.jpg

Det er blevet et klassisk svar på en faglig uenighed, et paradoks  eller et dilemma at anbefale mere forskning.

\r\n

I et forsøg på at konkretisere det allestedsnærværende fokus på, hvad der virker - for eksempel  i socialt arbejde -tyer fagfolk og meningsdannere ofte til krav om evidens: For hvad har vi ellers at skyde med?

\r\n

Et af problemerne med evidens er, at ingen endnu har fremlagt det værktøj, der kan isolere de variabler, som påvirker et barns udvikling – så man på den måde vil kunne afgøre konkret  og endegyldigt HVAD, der virker.

\r\n

I FADD synes vi, at der er mange gode forskningsprojekter i gang – og vi støtter og deltager i følgegrupper så meget, vi kan overkomme …

\r\n

Indtil videre er det vores vurdering, at de forskningsprojekter, der specifikt har til formål at gøre noget bedre eller lettere for de udsatte børn og unge, og som samtidig skaber forudsætninger for, at de fagpersoner, der arbejder med de udsatte børn og unge, kan blive dygtigere, er de mest værdifulde.

\r\n

Et sådant forskningsprojekt er netop udkommet i bogform med titlen ’Budgetblikket i socialt arbejde med udsatte børn og unge’, skrevet af adjunkt Ida Marie Schrøder,  Professionshøjskolen Metropols Institut for Social Arbejde.

\r\n

IMS har undersøgt, hvilken rolle budgettet spiller, når der i kommunernes børn- og familieudvalg skal tages beslutninger om, hvordan man bedst hjælper udsatte børn og unge.

\r\n

Og en af konklusionerne er, at socialrådgivere bliver langt mere farvede af kommunens budget, end de selv er klar over.

\r\n

Der er derfor en reel fare for, at kommunens økonomi styrer anbringelser af børn.

\r\n

’Man glemte også helt at diskutere sammenhængen mellem prisen, og hvad der var den bedste løsning for barnet på lang sigt’, siger adjunkten til Videnskab.dk

\r\n

Sammenholder man undersøgelsens resultater med de seneste tal fra Ankestyrelsen, der viser, at kommunerne nu foretager 43 procent færre anbringelser af udsatte børn og unge end før kommunesammenlægningen, er det nærliggende at konstatere som Ida Marie Schrøder: ’Men om de unge har fået det værre eller dårligere, eller om det i sidste ende kommer til at koste flere penge, det ved vi ikke. Den dyre løsning kan jo i sidste ende blive den billigste løsning, hvis den er den rigtige.’

\r\n

I parentes bemærket aner man måske her konturerne af 2 ganske interessante forskningsmæssige ledetråde: 1. Får børn og unge det værre eller bedre af de færre anbringelser? 2. Kommer de færre anbringelser til at koste flere eller færre penge i den sidste ende?

\r\n

PS: Vi vil rigtig gerne være med til at udpege de kriterier, der skal undersøges!

\r\n

  I FADD er vi enige i kritikken, og vi bliver faktisk noget bekymrede over udviklingen. Ikke at vi er overraskede over undersøgelens resultater. Både vi og andre har såmænd postuleret i adskillige år, at kommunerne tager mere hensyn til økonomien end til, hvad der er det rigtige tilbud.

\r\n

Det er slemt nok, at landets  sagsbehandlere ikke har mulighed for at arbejde efter lovgivningen. Men hvad der måske er mindst lige så alvorligt, er fraværet af bevidsthed i de undersøgte sagsbehandleres argumentation for valg af indsats:

\r\n

’Når jeg spurgte sagsbehandlerne, hvor meget økonomi fyldte i deres daglige arbejde svarede nogle med det samme, at det intet fyldte, mens andre svarede, at det fyldte rigtig meget,« siger Ida Marie Schrøder og fortæller, at interviewpersonerne vendte rundt på en tallerken i slutningen af interviewet og nu vurderede det modsatte af, hvad de havde lagt ud med’.

\r\n

Det burde vel egentligt være tilstrækkeligt at minde om hvad der står i Lov om social service, eller hvad?

\r\n

---- 

\r\n

Bortset fra det er vi jo i julemåneden. Jeg er rigtig glad for at vi også i år – for 8. år i træk! – samarbejder med Operation JULEGAVEREGN om indsamling af penge til julegaver til børn hos vores medlemmer.

\r\n

De gode mennesker bag operationen, der sidste år modtog Børnesagsprisen, har i skrivende stund allerede indsamlet 165.000,-

\r\n

Det er lige før vi går realityshowdeltagerne i bedene og messer: Oh, my God.

\r\n

Vi er SÅ taknemmelige for den indsats og det samarbejde …

\r\n

Når det er sagt ved alle vi, der til dagligt arbejder med de udsatte børn og unge, at nok er gaver vigtige. Ligesom nogle af de andre måske lidt mere udvendige ting ved julen som juleudstillinger, julepynt, nisser, julekalendere, julemænd og koner, lyskæder-på-carport m.m. også hører med til julen.

\r\n

Men for et udsat barn er julen også følelsernes holdeplads.

\r\n

Spændingen op mod jul kan have mange årsager.

\r\n

I den forbindelse er vi heldigvis mange, der prøver at gøre alt, hvad vi kan for, at julen også kan blive en fejring af, at lyset – læs håbet – må være på vej tilbage.

\r\n

Det gælder det forældrepar, der til trods for stram økonomi, personlige udfordringer og uenigheder om hvis tur det er, rent faktisk får skabt en ramme af nærvær og fordragelighed for deres udsatte børn juleaften.

\r\n

Det gælder træneren i håndboldklubben, der ’helt tilfældigt får planlagt’ lidt specialtræning i hallen i juledagene.

\r\n

Det gælder familiemedlemmer, der udviser storsind og demonstrerer format og handlekraft til at foretage de nødvendige justeringer i forhold til juleaftens-logistik og gavefordeling.

\r\n

Og det gælder de ansatte på vores medlemsinstitutioner, der både tager sig af de børn, der ikke kan komme hjem, men som også sørger for, at de børn, der kan komme hjem, får nogle ’håndter-situationen-værktøjer’ og eventuelle naturalier med i tasken.

\r\n

Lad os med lige dele håb og insisterende social- og specialpædagogisk arbejde gøre, hvad vi kan for, at også udsatte børn og unge kan få en fredfyldt jul.

\r\n

Men vi kan ikke vide, om det virker …

\r\n

Glædelig jul og godt nytår til medlemmer og samarbejdspartnere

\r\n

 

\r\n

\r\n

Søren Skjødt


Pressemeddelelse fra FORSETE 19-11-2014

Pressemeddelelse fra FORSETE

FORSETE.jpg

Den kriminalpolitiske tænketank FORSETE har med blandt andet opbakning fra FADD udsendt en pressemeddelelse:  Farligt at sænke den kriminelle lavalder.

\r\n

 

\r\n

Heraf fremgår det blandt andet: 

\r\n

”Forslagsstillerne mener, at man ved at gribe hårdere ind i en ung alder kan få stoppet den kriminelle løbebane i tide. Men forskning og praktiske erfaringer peger på, at man bedst stopper børns kriminalitet ved den tidlige indsat og herefter ved en insisterende og koordineret indsats mellem kommune, barnet/den unge, forældre og de sociale tilbud.

\r\n

\r\n

 

\r\n \r\n

 

\r\n \r\n

 

\r\n

Ungdomsdomstolen vil stemple børnene som kriminelle fra en meget tidlig alder og kan komplicere deres sociale liv blandt ikke-kriminelle børn.” Det siger formanden for Forsete, Ole Ingstrup.

\r\n

 

\r\n

Læs hele PM herunder

Pressemeddelelse Forsete nov 2014.pdf
Suppleant 11-11-2014

Suppleant

foto_paa_vej.jpg

Henrik Balle Lauridsen, speicialcenter Rådhusskolen, Kolding


Mission 11-11-2014

Mission

FADD er en interesseorganisation, der i socialpædagogiske og specialpædagogiske sammenhænge repræsenterer foreningens medlemmer på et fagligt og indflydelsesorienteret niveau.

\r\n

Således er det en central opgave for FADD at medvirke til at sætte og at påvirke den socialpædagogiske og specialpædagogiske diskurs på udsatte børn- og ungeområdet.

\r\n

Derudover har FADD fokus på at følge og fremme holdningerne til, viden om og nyskabelsen af forskning indenfor udsatte børn og ungeområdet samt formidlingen heraf.


Slides fra årsmødet 2014 10-11-2014

Slides fra årsmødet 2014

FADD_aarsm2014_forside.jpg

Hermed foreligger slides fra vores årsmøde

Slides kan hentes herunder

Slides_Henrik_Krogh.pptx
November klummen 2014 04-11-2014

November klummen 2014

SS_ny_nov2012.jpg

For nylig deltog vi i et seminar, som Børne-kulturchefforeningen sammen med Dansk Socialrådgiverforening, Børnerådet, Red Barnet og Børns Vilkår havde indbudt en række aktører på udsatte børn og unge området til.

\r\n

Mødet handlede blandt andet om hvordan vi sammen fremover kan sætte fokus på at bedre vilkårene for udsatte børn og unge i DK.

\r\n

Et af de temaer vi bragte op på mødet, var den kriminelle lavalder. Eller rettere, den folkelige opbakning, som blå blok har fået til nedsættelsen af den kriminelle lavalder til (’i hvert fald’ som det har heddet fra de mest uforsonlige …) 12 år.

\r\n

Ikke overraskende var der i det forum ikke megen sympati for forslaget.

\r\n

Der var i øvrigt enighed om, at der frem mod folketingsvalget en gang i 2015 foreligger en stor informationsopgave for os, der ser forslaget som en tilbagevenden til det, vi for ikke så længe siden troede var et for længst udgået syn på udsatte børn og unge, der begår kriminelle handlinger: Domstol, forsvarer og anklager, votering, udmåling, domsafsigelse og straf.

I den drøftelse vi havde med socialminister Manu Sareen for en uges tid siden indgik dette tema også - sammen med en lang række andre temaer. Og hvor stor sympati og enighed ministeren end havde for både vores principielle modstand og en kommende mere koordineret indsats, vurderede han at det kontroversielle tema ville få relativt stor signalværdi i valgkampen. Blå blok vil i tilfælde af, at regeringsmagten skifter forventeligt fremsætte et konkret forslag.

\r\n

Jeg nævner dette, fordi forslaget, hvis det vedtages, vil få ganske alvorlige konsekvenser for hele det arbejde, de erfaringer og de resultater, der over en årrække er opbygget via et samarbejde mellem, lovgivere, juridiske eksperter, børneorganisationer og praksisfeltet.

\r\n

Og for at gøre opmærksom på, at det er nu den oplysningskampagne skal pågå. Pludseligt er valget udskrevet …

\r\n

I den forbindelse er vi meget opmærksomme på, at der næppe er mange stemmer at hente i at plædere for børns ret til at være børn.

\r\n

Men vi har tænkt os at insistere på – før under og efter valgkampen - at vi med den nuværende lovgivning allerede har de nødvendige værktøjer; herunder at vi kan beskytte såvel de meget udsatte børn og unge som civilsamfund ved at anbringe ned til 12 årige på en sikret afdeling.

\r\n

Ligesom vi vil fastholde behandling fremfor straf, inklusion fremfor eksklusion, og deltagelse fremfor eksternalisering.

\r\n

Samlet set, vil vi også efter et valg blive ved med at producere menneskelige og ikke-dæmoniserende løsninger og gentage, at også udsatte børn skal mødes med pædagogik og udviklingsforventninger.

\r\n

 

\r\n

Til orientering kan det nævnes at forslaget om en sænkelse af den kriminelle lavalder vil være modstrid med FN's anbefalinger og vil udløse kritik fra medlemmerne af FN's komité for Barnets Rettigheder.

\r\n

Jeg skal desuden minde om, at den kriminelle lavlader på 15 år blev indført i forbindelse med den første børnelov i Danmark fra 1905.

\r\n

For at finde eksempler både en lavere kriminel lavalder end 15 år, skal vi enten tilbage til 1800 tallet hvor en 10 årsgrænse var almindelig i Europa. Eller til England hvor grænsen i dag er 10 år. Eller til USA, hvor den kriminelle lavalder i visse stater er 6 år.

\r\n

----

\r\n

Tal fra Ankestyrelsen plejer at udkomme cirka på denne tid af året. For året før – altså fra 2013.

\r\n

Det er sjældent, at tallene som tendens betragtet udløser de store overraskelsesoverskrifter.

\r\n

Dog bør det bemærkes - udover at der ultimo 2013 var anbragt 11.614 børn i Danmark – et fald siden 2009 (13.060) på 1446 børn og unge – at der i perioden 2009 til 2013 var et fald på 1000 anbringelsesafgørelser.

\r\n

 

\r\n

I 2013 traf kommunerne 2.106 afgørelser om anbringelse af 0-17-årige børn og unge uden for hjemmet, mens de effektuerede 2.225 anbringelser i 2013.

\r\n

Det lønlige håb, er naturligvis, at kommunerne har fundet andre og bedre løsninger. For eksempel på nogle af de dagbehandlingsinstitutioner og heldagsskoler, som vi i disse år inviterer med ind i vores forening.

\r\n

Derudover er det værd at notere:

\r\n
  \r\n
 • Der træffes flest afgørelser om anbringelse af 12-17-årige
 • \r\n
 • Færre anbringes i plejefamilie
 • \r\n
 • Utilstrækkelig omsorg og udad-reagerende adfærd er de hyppigste årsager til anbringelse
 • \r\n
 • Andelen af sammenbrud i anbringelser er uændret
 • \r\n
 • De fleste anbringelsesophør skyldes, at den unge fylder 18  år
 • \r\n
 • Flere 18-22-årige i efterværn me svojhqwl. timberland båtskor för mänd døgnophold
 • \r\n
\r\n

 

\r\n

Alt sammen med klare referencer til Barnets reform – måske lige med undtagelse af at fære børn i 2013 blev anbragt i plejefamilie: Et hurtigt bud er at det har vist sig vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt kvalificerede  …

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

----

\r\n

Den 22. oktober kunne man på DR1 se en udsendelse om Drengeakademiet,  der her i første udsendelse (af 4)  var godt i gang med at give en gruppe drenge to års læring på to uger. I FADD synes vi rigtig godt om et sådant initiativ. Skolegang og uddannelse er sammen med sundhed og ordentlig opførsel adgangsbilletten til at blive en del af samfundet.

\r\n

Det er faktisk sådan vi arbejder på de interne skoler på døgninstitutionerne og på heldagsskolerne.

\r\n

Måske seerne bemærkede, at en enkelt dreng allerede i første udsendelse forlod sommerskolen.

\r\n

Det er drenge som ham vi på vores område brænder for at bringe tilbage på sporet, og som vi arbejder stenhårdt på skal have samme muligheder som ikke udsatte-børn og unge for at blive en del af samfundet.

\r\n

For nogle børn kræver det bare længere tid end 2 uger … og nogle andre rammer.

\r\n

 

\r\n

----

\r\n

Og så er vi rigtig glade for meget snart efter et års ventetid at skulle mødes med medlemmer og samarbejdspartnere på vores årsmøde 5.-7. november: Mon ikke vi som sidste år kommer til at lytte, tale, snakke og feste …

\r\n

 

\r\n

Søren Skjødt


FADD møder Manu Sareen 29-10-2014

FADD møder Manu Sareen

Manu_SS.jpg

Vi havde i går (27/10) et rigtig interessant møde med socialminister Manu Sareen.

\r\n

Mødet blev afholdt på vores medlemsinstitution ’Bülowsvej - for børn og familier.

\r\n

På mødet fik vi blandt andet lejlighed til at drøfte: FADDs nye navn, inklusionens udfordringer og gevinster, forebyggelse, den kriminelle lavalder, dokumentation, muligheden for at løfte de mest specialiserede og dyreste tilbud ud af den kommunale økonomi, SU til anbragte unge over 18 år i uddannelse (og ikke - som nu - på kontanthjælp), samarbejdet med HORESTA, om udsatte børn og unges fortrinsret til praktikpladser og fritidsjobs.

\r\n

Dejligt at blive bekræftet i, at vi i DK har en nysgerrig, engageret og vidende socialminister …

\r\n

På billedet er ministeren flankeret  af Søren Skjødt.

Vi havde i går (27/10) et rigtig interessant møde med socialminister Manu Sareen.

\r\n

Mødet blev afholdt på vores medlemsinstitution ’Bülowsvej - for børn og familier.

\r\n

På mødet fik vi blandt andet lejlighed til at drøfte: FADDs nye navn, inklusionens udfordringer og gevinster, forebyggelse, den kriminelle lavalder, dokumentation, muligheden for at løfte de mest specialiserede og dyreste tilbud ud af den kommunale økonomi, SU til anbragte unge over 18 år i uddannelse (og ikke - som nu - på kontanthjælp), samarbejdet med HORESTA, om udsatte børn og unges fortrinsret til praktikpladser og fritidsjobs.

\r\n

Dejligt at blive bekræftet i, at vi i DK har en nysgerrig, engageret og vidende socialminister …

\r\n

På billedet er ministeren flankeret  af Søren Skjødt.


Regnskab og budget til generalforsamlingen 6/11 2014 29-10-2014

Regnskab og budget til generalforsamlingen 6/11 2014

GF2014_beretn_regnsk_budget.jpg

Hermed: 

\r\n

Beretning, regnskab 2013-2014 og budget 2014-2015

\r\n

 

\r\n

Vel mødt ...

Kan hentes herunder

Regnskab 2013-14 FADD.pdf
Dagsorden til generalforsamlingen 6. november 2014 11-10-2014

Dagsorden til generalforsamlingen 6. november 2014

Intet

Hermed foreligger dagsorden til GF 2014

Kan hentes herunder


Oktober KLUMMEN 2014 03-10-2014

Oktober KLUMMEN 2014

SS_ny_nov2012.jpg

Vi har i FADD i et stykke tid været noget optagede af diskussionen om den kriminelle lavalder. Det er kommet til udtryk i både en pressemeddelelse og i en kronik, der under overskriften VI VED, AT STRAF IKKE HJÆLPER …, blev bragt i Kr. Dagblad forleden.

\r\n

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi anser den borgerlige fløjs forslag om en sænkning af den kriminelle lavalder – og hvad deraf følger – som et alvorligt tilbageslag for både anstændigheden og retsfølelelsen. Og som et eksempel på populisme af værste skuffe.

\r\n

Den diskussion foregår altså lige nu i et land, der danner forbillede for andre landes visioner om at blive bedre til at værne om barndom og ungdom. Til at sikre børn og unges rettigheder. Og til at skelne mellem straf og behandling.

\r\n

Hvad er det for noget?

\r\n

Ærligt talt, så savner vi den besindige røst fra Det Konservative Folkeparti.

\r\n

Hvor er det borgerlige Danmarks sociale vagthund, som tidligere har haft valgtemaer som  'ordentlig behandling af de svageste’?

\r\n

Er den holdning forsvundet med exit’en fra anstændighedsfortalere som Henriette Kjær og Benedikte Kiær, der i deres socialministertid var gode og vigtige samarbejdspartnere for os på udsatte børn og unge-området?

\r\n

Overraskende – for  ikke at sige lidt skræmmende - var resultatet af den meningsmåling, som A&B Analyse havde foretaget for Altinget for en uges tid siden.

\r\n

Den viste, at  to tredjedele af de danske vælgere mener, at 14-årige skal kunne straffes, hvis de begår noget kriminelt.

\r\n

Hvis jeg havde været minister kunne jeg have hørt mig selv  komme med standardsvaret på, hvorfor folket mener noget andet end os: "Vi har været for dårlige til at informere…"

\r\n

Målingen kan måske give yderligere vind i sejlene til det retspolitiske udspil, som en samlet blå blok kom med for nyligt. Her tænkes en sænkning af den kriminelle lavalder ned til 12 år sammen med oprettelsen af en såkaldt ungdomsdomsstol, der skal tage sig af sager om kriminalitet begået af de 12-17-årige.

\r\n

I stedet for konservativ sund fornuft kunne vi læse partiets nye formand Søren Pape Poulsens kommentar: "Problemet i dag er, at der er velmenende folk, som sidder og snakker frem og tilbage med de unge om, hvad de ikke må. Men det har ingen konsekvens."

\r\n

Nu ved jeg ikke hvem Søren Pape hentyder til eller hvilke samtaler mellem 'velmenende folk' og udsatte børn og unge han har overværet. Men dels er det ikke sådan det foregår, dels er der nogle af de børn og unge vi har med at gøre, som helt klart oplever, at deres handlinger har en konsekvens.

\r\n

Det afgørende for os er, HVEM, der træffer beslutningen, med HVILKEN kompetence og HVAD HVEM efterfølgende skal sætte i gang. Og der tror vi altså mere på børnesagkyndige end på jurister, og mere på pædagogik end på straf ….

\r\n

Omvendt, hvis vi forsøgsvis  skulle gå med på tankegangen, at 12 årige vil kunne profitere af at blive stillet overfor en dommer: 

\r\n

Vi bærer på en forestilling om, at retssystemet skal vurdere om den skyldige har haft et intentionelt forehavende, og at vedkommende har kunnet konsekvensberegne sine handlinger.

\r\n

Kan 12 årige konsekvensberegne? Kan den 12 årige dreng som måske hungrer efter social kontakt - efter at være blevet ekskluderet i skolen og efter at være kommet i kløerne på en lokal bande - vurdere konsekvenserne af de handlinger, som han foretager – måske ovenikøbet under pres og trusler?

\r\n

Med hvilket belæg opererer man med at 12 årige vil have lettere ved at acceptere og erkende en sammenhæng mellem handling og sanktion – hvis en dommer har afsagt kendelsen?

\r\n

Hvad er det så forslagsstillerne forestiller sig at der vil ske? Vil børnene have lettere ved at forstå en sanktion eller vil de blive mere kyniske, mere hærdede. Og hvad vil de bruge de erfaringer til?

\r\n

Det er som professor på Københavns universitet Eva Smith, sagde i et debatindlæg i Politiken 21/9: “Nogle pædagoger skal imidlertid efter forslaget skiftes ud med fængselspersonale. Der tales også om personale »med militærfaglig baggrund« uden nærmere forklaring eller begrundelse. I USA har man forsøgt at udsætte unge kriminelle for militær disciplin. Desværre viste evalueringerne, at de unge ikke begik mindre kriminalitet efter sådan et ophold – tværtimod var der tendens til, at de begik mere kriminalitet.”

\r\n

----

\r\n

Til om ikke noget helt andet, så dog ….

\r\n

Efterdønningerne af den på alle måder triste sag fra Himmelbjerggården, hvor en ung mand sidst i august voldtog en nattevagt er ved at klinge af.

\r\n

Skyldsspørgsmålet er afklaret. Voldsmanden på 17 år er varetægtsfængslet.

\r\n

Sagen påvirker naturligvis alle os, der arbejder inden for området.

\r\n

 

\r\n

Men hvad der har fået den ellers besindige formand for Forældreforeningen til anbragte børn, Alice Sørensen til at udtale, at den slags overfald – nærmest er hverdagskost, det må stå hen i det uvisse …

\r\n

Til DR Østjylland udtalte jeg derfor her til morgen:  - "Hvis det står så galt til, som Alice Sørensen siger, så er forholdene forhåbentlig dokumenteret, så man kan arbejde konstruktivt med dem. Men det er ikke en verden, som jeg kan nikke genkendende til."

\r\n

Derudover glæder vi os rigtig meget til vores årsmøde.

\r\n

Alle værelser på konferencehotellet er udsolgt, men vi kan fortsat skaffe værelser på nabohotellet…

\r\n

 

\r\n

God sensommer

\r\n

Søren Skjødt, formand

\r\n

(fortsættes)

\r\n

 

\r\n

 


Kronikken - i en indscannet udgave 01-10-2014

Kronikken - i en indscannet udgave

Kronik_KrD_30sep2014 1.jpeg

Hermed kronikken i udgaven fra Kr. Dagblad

\r\n

 

\r\n

 

Se den også her www.facebook.com/foreningenfadd/photos/a.321720627935728.76603.303712736403184/661358657305255/?type=1&theater

Kronik_KrD_30sep2014 1.jpeg
FADD har en kronik i Kr. Dagblad: Vi ved, at straf ikke hjælper... 30-09-2014

FADD har en kronik i Kr. Dagblad: Vi ved, at straf ikke hjælper...

Kronik_kr_dagbl_30sep2014.png

Måden vi behandler de svageste og de mest voldsomme - og dermed de mest udsatte - børn og unge på, er også fortællingen om, hvordan velfærdssamfundets institutioner tænker, lovgiver og handler i forhold til begreberne straf og pædagogik.

\r\n

I Danmark har vi i den tid, vi lever i – bistået af internationale konventioner – besluttet, at vi ikke straffer børn.

\r\n

Lad os opsummere, hvad vi ved, hvad vi ikke kan, og hvad vi skal i forhold til udfordringerne med og behandlingen af de mest udsatte børn og unge.

\r\n

Vi ved, at straf ikke hjælper. Med mindre det bare er det, man vil.

\r\n

 

\r\n

Vores pointe er, at det ofte er afmagt, der får os til at gribe til tilbageskridt. Troen på det kendte giver os ofte (falsk) tryghed. Også selv om det gamle heller ikke løste problemerne, da det var nyt.

\r\n

(fortsættes)

Kr. Dagblad giver ikke adgang til kronikken med mndre man har abonnement.

\r\n

Læs hele kronikken herunder:

\r\n

------

\r\n

Måden vi behandler de svageste og de mest voldsomme - og dermed de mest udsatte - børn og unge på, er også fortællingen om, hvordan velfærdssamfundets institutioner tænker, lovgiver og handler i forhold til begreberne straf og pædagogik.

\r\n

I Danmark har vi i den tid, vi lever i – bistået af internationale konventioner – besluttet, at vi ikke straffer børn.

\r\n

Lad os opsummere, hvad vi ved, hvad vi ikke kan, og hvad vi skal i forhold til udfordringerne med og behandlingen af de mest udsatte børn og unge.

\r\n

Vi ved… og vi kan ikke …

\r\n

Vi ved, at straf ikke hjælper. Med mindre det bare er det, man vil.

\r\n

Vores pointe er, at det ofte er afmagt, der får os til at gribe til tilbageskridt. Troen på det kendte giver os ofte (falsk) tryghed. Også selv om det gamle heller ikke løste problemerne, da det var nyt.

\r\n

Vi ved, at tidlig indsats hæmmer risikoen for fastholdelse af udsathed.

\r\n

Og vi ved, at kommunerne har økonomiske udfordringer.

\r\n

De seneste år har kommunerne imidlertid brugt milliarder af kroner færre end der var budgetteret med og har samtidigt ofte udskudt den rette tidlige indsats.

\r\n

Begge dele under henvisning til, at udgifterne til udsatte børn og unge eksploderer.

\r\n

Vi minder om en af konklusionerne fra ’Når man anbringer et barn II: »Fra tid til anden rammes danske medier af historien om, at udgifterne til anbringelser er eksploderet de senere år. Men det er ikke korrekt. Siden år 2000 har de ligget på samme niveau, nemlig 15 til 17 mia. kr. om året i faste 2011-priser.« (1)

\r\n

 Politikerne må forstå, hvad blandt andre den svenske nationaløkonom Ingvar Nilsson har sagt om den tidlige indsats: ”Meget forenklet kan man sige, at hvis vi satser 500.000 på et lille barn, der har problemer i skolen - og det er en stor satsning - lykkes det så i to procent at vende udviklingen til det bedre, så har den her investering kunnet betale sig.”

\r\n

”Vi ved endnu mindre om, hvad det ville koste, hvis vi ikke gjorde noget.”

\r\n

Vi ved, at uddannelse og beskæftigelse fremmer samfundsdeltagelsen.

\r\n

De sidste mange års reformer har haft det til fælles, at de har haft til hensigt at øge udsatte børn og unges inklusionsmuligheder i samfundet.

\r\n

Samlet set har disse begreber været med til at artikulere et paradigmeskifte, hvis positive effekt har givet medvind til bevægelsen fra tidligere tiders relativt lukkede og matrikelfokuserede døgninstitutionsmiljøer til nutidens åbne og vidensfokuserede specialiserede sociale tilbud.

\r\n

Vi kan ikke – som nogle debattører efterspørger – hverken uden videre ophæve grænserne mellem straf og pædagogik eller undgå begreber som anerkendelse, respekt og inddragelse.

\r\n

Vi kan heller ikke nøjes med at kræve af børn og unge, der udfordrer os adfærdsmæssigt eller forståelsesmæssigt, at de skal lave sig om. Vi kan heller ikke blot sætte magt bag ved ordene.

\r\n

Fordi det vil være et brud med de konventioner, vi har tilsluttet os.

\r\n

Fordi mennesker ikke bare lader sig forandre – selv om autoriteter kræver det.

\r\n

Fordi de børn og unge, der begår volden for rigtig manges vedkommende har lært den at kende som et sprog, de har fået overdraget fra barns ben.

\r\n

Og fordi hårdt-mod-hårdt-pædagogikken lærer børn at sætte … hårdt mod hårdt.

\r\n

Ikke at løse konflikter ved samtale, ikke at behandle andre mennesker med anstændighed, ikke at kunne sætte sig i andre menneskers sted.

\r\n

Hvilket mange mennesker i dette land forbinder med civilization. Med fastholdelsen af håbet og troen på det gode i mennesket som ankeret i  vores eksistens.

\r\n

Hvis ikke straf…

\r\n

Når det er sagt, så har vi i Danmark et ganske lille antal børn og unge, som i perioder har brug for at blive skærmet i et afgrænset eller lukket miljø.

\r\n

Både for at vi på de specialiserede sociale tilbud som en del af systemet kan få mulighed for at påtage os denne særlige forandringsopgave, men naturligvis også for at beskytte civilsamfundet – herunder ofre og deres familier. 

\r\n

Hvis straf ikke hjælper, hvad gør så?

\r\n

Den opgave vi i de specialiserede sociale tilbud skal løse sammen med de øvrige aktører på området, plejefamilier og private opholdssteder, er den i al fald aktuelt uafviselige samfundsmæssige opgave, det er at medvirke til på den ene side, at udsatte børn og unge kan undgå et liv med vold, kriminalitet og misbrug, og på anden side kan opnå et liv med læringsglæde, beskæftigelse, og deltagelse i samfundslivet.

\r\n

Vores opgave er at medvirke til, at de resultater, som udsatte børn og unge udvikler og opnår også kan bringes i anvendelse andre steder end på institutionen.

\r\n

Hvad skal der til?

\r\n

For det første skal vi sikre, at det enkelte barn får det rigtige og det nødvendige tilbud … første gang.

\r\n

Dernæst er det helt afgørende, at aftalegrundlaget for indsatsen afklares og præciseres. Og ændres i takt med fremskridt, stilstand og tilbageskridt.

\r\n

Så skal de organisatoriske betingelser for ydelserne være velkonsoliderede således, at opgaven ideelt set kan løses i den samme organisatoriske ramme (alternativt via partnerskabsaftaler).

\r\n

Det handler om at skabe nænsomhed i overgangene i børnenes liv – først og fremmest for at undgå, at børnene kan få oplevelsen af at kunne diskvalificere sig til fortsat behandling: Sammenbrud i disse forløb har der været for mange af …

\r\n

Arbejdet skal tilrettelæges i et samarbejde mellem myndighed, forældre, barn/ung, lokalsamfund og det sociale tilbud. Med inddragelse af lokale samarbejdspartnere, skoler, frivillige, m.fl.

\r\n

Medarbejderne skal have mulighed for at opbygge det overskud, der er forudsætningen for den menneskelige generøsitet, som er fundamentalt i alt socialt arbejde …

\r\n

Endeligt er de nødvendige opfølgningsaktiviteter helt afgørende for, at et socialpædagogisk forløb ikke mister omsætningsværdi…

\r\n

Hvis ovennævnte skal kunne lade sig gøre, skal de mest specialiserede (og udgiftstunge) børnesager fjernes fra de trængte kommunale økonomier.Det er, som familiechef i Guldborgsund Kommune, Lis Hamburger, sagde for nyligt: ”Jeg kan jo ikke vide, om vi i morgen pludselig bliver opmærksom på fire familier med børn, som har brug for anbringelser. Man kan ikke bare stille kvalitetsstandarder op og så rette ind efter dem, som vi i højere grad kan gøre det på eksempelvis sundhedsområdet. Det her område er anderledes uhåndterbart."

\r\n

Når lovgivningen fastslår, at børn og unge skal have det nødvendige tilbud, når intet tyder på, at de forebyggende indsatser vil kunne opfange alle børnesager, og når vi samtidig ikke præcist ved, i hvilke kommuner disse sager opstår og siden bevæger sig hen, så bør det være et fælles samfundsanliggende at sikre, at intet barn skal opleve ikke at få den rigtige hjælp og behandling, for eksempel under henvisning til at budgettet er brugt.

\r\n

Vi må som samfundsborgere have en forventning om ensartethed i behandlingen uanset om det drejer sig om sygdom eller social udsathed … og uanset postnummer.

\r\n

Value for money?

\r\n

Om man får value for money og om de sociale indsatser fører den nødvendige kvalitet med sig afhænger af øjnene, der ser.

\r\n

Der er mange eksempler på vellykkede indsatsforløb, men naturligvis eksempler på, at en indsats ikke har ført det med sig, som man kunne have forventet.

\r\n

Men vi vil minde om, at en social indsats både har en nutidsværdi og en fremtidsværdi.

\r\n

Nutidsværdien består i, at barn får et frirum. Fra omsorgssvigt, vold, pres, stress, kriminalitet, isolation, gæld, misbrug m.m.

\r\n

Det handler om angstreduktion, sundhed, re-opbygning af sociale kompetencer og at genskabe forudsætningerne for, at barnet lærer at tro på, at det nytter at åbne sig for den tilstand, der er forbundet med ikke at vide eller ikke at kunne forstå.

\r\n

Frirummet har en værdi uanset, hvordan det går barnet i resten af livet

\r\n

Fremtidsværdien handler om – med lige dele realisme og ambition - at skabe troværdige forestillinger om, at et barn eller en ung kan blive en aktiv, selvhjulpen samfundsborger.

\r\n

Tilsammen kan nutidsværdier og fremtidsværdier flytte bjerge ...

\r\n

Tilbage står

\r\n

Den næststørste fare er, hvis vi prøver at reducere komplekse problemstillinger ved at vælge enkle løsninger. Den største fare er helt at negligere problemets eksistens.

\r\n

Derfor vil vi på området kunne leve med, at man en gang i en fjern fremtid vil bebrejde os, at vi gjorde det forkerte.

\r\n

Hvad vi ikke kan holde ud at tænke på er, hvis vi ikke gjorde noget. Og hvis vi ikke havde brugt al vores viden og al vores erfaring.

\r\n

Det ligger dybt i vores DNA at handle - med hovedet koldt og hjertet varmt, som Lis Sørensen sang, i de sene 80ere.

\r\n

Tilbage står, når det nu formentligt hverken er ondskab eller dumhed, der driver politikere og embedsmænd til at træffe dårlige beslutninger af hensyn til økonomien eller til fortalerne for afmagtspædagogikken, hvordan kan vi så i fællesskab nå frem til en meningsfuld, resultatorienteret og menneskelig omsorgsfuld og insisterende måde, hvorpå vi kan håndtere den kendsgerning, at der vedvarende er børn og unge, der bærer på så invaliderende og komplekse problemstillinger, at deres integritet, autonomi og værdighed er alvorligt truet og på længere sigt vil kunne blive til en ganske betydelig samfundsmæssig menneskelig og økonomisk belastning.

\r\n

 

\r\n

(1) Udgivet af Rockwool Fondens Forskningsenhed, april 2013


FADDs pressemeddelelse - Den kriminelle lavalder - ingen lavere? 17-09-2014

FADDs pressemeddelelse - Den kriminelle lavalder - ingen lavere?

DKnyt_sep2014_krim_lavalder.png

Vores pressemeddelelse er på DKnyt

Se debatsiderne på DKnyt her

\r\n

http://dknyt.dk/sider/debat.php

Link: www.dknyt.dk/sider/debat.php


Pressemeddelelse: Den kriminelle lavalder - ingen lavere? 16-09-2014

Pressemeddelelse: Den kriminelle lavalder - ingen lavere?

Dias1.jpg

I en kommentar til flere politikeres forslag om at sænke den kriminelle lavalder skriver FADDs formand Søren Skjødt i en pressemeddelelse blandt andet:

\r\n

"Hvis det samfundsmæssige svar til udsatte børn og unges bliver straf – så er det et udtryk for vores alle sammens afmagt.

\r\n

Men udsatte børn og unge skal ikke udsættes vores for afmagt, men  for vores faglighed, handlekraft og omsorg.

\r\n

I Danmark har vi en tradition for, at vi bruger hjernen - og ikke maven og overarmen til at træffe beslutninger med, når vi skal vurdere forhold som skyld, ansvar og konsekvenser. 

\r\n

Lad os blive ved med det ..."

Læs hele pressemeddelelsen herunder 

Pressemeddelelse_krim_lavalder_16sep2014.pdf
Juni-tallene fra vores belægningsundersøgelse 16-09-2014

Juni-tallene fra vores belægningsundersøgelse

FADD belaegn_dec2010.jpg

Hermed foreligger det sidste afsnit af vores belægningsundersøgelse i al fald i denne omgang.

\r\n

Undersøgelsen har været afviklet siden den 1. januar 2010.

\r\n

Udgangspunktet for, at vi nu stopper undersøgelsen, er de nye indsatsmønste, der ikke længere tegner et entydigt billede af aktiviteterne på området.

\r\n

Lige som vores nye efternavn og ønsket om at tilknytte flere dag- og skoleforanstaltninger til foreningen ligeledes har haft betydning.

\r\n

 

\r\n

Den sidste kommentar fra henrik Ernst:

\r\n

Nu hvor belægningsundersøgelsen er afsluttet efter 4½ år, er det godt at kunne konkludere at belægningen på døgnanbringelser generelt er stabiliseret over det seneste år. Det store fald fra 2010 til 2013, ser ud til at have fundet et nyt leje. Sammenholdt med at rigtig mange institutioner i perioden har formået at etablere mange nye typer ydelser, udover døgnanbringelser, betyder måske at det slet ikke ser så skidt ud for institutionerne mere.


timberland stövlar för barn

nya timberland stövlar
botas negras maderas para mujer
Botte timberland
timberland menn støvler

The Hinge Experts - Trusted Quality & Service for 125 years

accredited business BBB
Great business & great website! The website was easy to use and made it easy for me to find the hinges I needed. The hinges arrived in 2 days via USPS. What more could I ask? Highly recommended! (all reviews) Peyton B.
 • Cabinet Hinges
 • Door Hinges
 • Furniture Hinges
 • Gate Hinges
 • Specialty Hinges
 • Shutter & Window
 • Blum, Grass, European Hinges Blum, Grass, European Hinges
 • CABINET HINGES CABINET HINGES
 • Truth Window Hardware Truth Window Hardware
 • Weld-on Hinges - Welding Hinges Weld-on Hinges - Welding Hinges
 • Soft Close for Cabinets Soft Close for Cabinets
 • DOOR HINGES DOOR HINGES
 • SPECIALTY HINGES SPECIALTY HINGES
 • GATE HINGES AND HARDWARE GATE HINGES AND HARDWARE
 • FURNITURE HINGES FURNITURE HINGES
 • SHUTTER & WINDOW SHUTTER & WINDOW
 • Builders Series Hinges Builders Series Hinges
 • Baldwin Hinges Baldwin Hinges
 • Pivot Door Slides Pivot Door Slides
 • Soss Hinges & Other Invisible Hinges Soss Hinges & Other Invisible Hinges
 • Toy Box Lid Supports Toy Box Lid Supports
 • Shutter Hinges, Exterior Shutter Hinges, Exterior
 • Gate Latches - Gate Locks Gate Latches - Gate Locks
 • Heavy Duty Strap Hinges Heavy Duty Strap Hinges
 • Small Butt Hinges Small Butt Hinges
 • Lift-off Hinges - Loose Joint Hinges Lift-off Hinges - Loose Joint Hinges
 • Ball Tipped Butt Hinges Ball Tipped Butt Hinges
 • Finial Tipped Hinges Finial Tipped Hinges
 • Demountable Hinges Demountable Hinges
 • Butler Tray Table Hinge Butler Tray Table Hinge
 • Tru Close Hinges Tru Close Hinges
 • Semi Concealed Cabinet Hinges Semi Concealed Cabinet Hinges
 • Spring Hinges - Double Acting Hinges Spring Hinges - Double Acting Hinges
 • Pivot Hinges - Pivot Sets Pivot Hinges - Pivot Sets
 • Glass Door Hinges Glass Door Hinges
 • Shutter Hinges, Interior Shutter Hinges, Interior
 • Butt, Strap & Tee Hinges Butt, Strap & Tee Hinges
 • Gate Hardware & Hinges Gate Hardware & Hinges
 • Cabinet & Furniture Hinges Cabinet & Furniture Hinges
 • No Mortise Hinges - Bi-Fold Door Hinge No Mortise Hinges - Bi-Fold Door Hinge
 • Drawer Front Fixing Brackets Drawer Front Fixing Brackets
 • Cabinet Knobs & Pulls - Cabinet Hardware Cabinet Knobs & Pulls - Cabinet Hardware


CAT Stövlar Chocolate 02,timberland barn,timberland skor online,Tidsbegränsat marknadsföring

CAT Stövlar Chocolate 02,timberland barn,timberland skor online,Tidsbegränsat marknadsföring_checkout

Description

timberland skor online Timberland CAT Skor , CAT Stövlar Chocolate 02,timberland barn,timberland skor online,Tidsbegränsat marknadsföring timberland göteborg,Counter äkta

Known and respected as one of the biggest manufacturers of heavy equipment,CAT Shoes also produces everything from footwear and apparel to eyewear and safety products. Wolverine World Wide which was founded in 1833 is the licensee for CAT footwear since 1994. Starting from basic work boots, they now produce a wide range of industrial and industrial fashion footwear. With Caterpillar Incorporation's industrial and rigorous work being done on the jobsite, CAT created their footwear strong and powerful to suit the job. Featuring steel toes, these shoes are safe and sturdy. The CAT Boots Chocolate 02 have been around for ages. These shoes have a traditional workbook style, yet appeals to the modern urban crowd. Realizing the success of these heritage shoes, unique colors have been created and offered to its customers. The Urban collection maintains the rugged look of CAT shoes, however adds modern details such as bright color pops, molded reinforcements and the latest tech-inspired designs. Tough and stylish, the CAT Urban collection fits well with the youth. CAT's latest collection is TOX. With a combination of style, fun, and comfort, the TOX collection is fashion forward providing the youth with another casual classic. Users can select from Work, iTechnology, Urban and Casual styles which are available for both men and women.


CAT Stövlar Chocolate 02,timberland barn,timberland skor online,Tidsbegränsat marknadsföring
CAT Stövlar Chocolate 02,timberland barn,timberland skor online,Tidsbegränsat marknadsföring
CAT Stövlar Chocolate 02,timberland barn,timberland skor online,Tidsbegränsat marknadsföring

Review

You may also like...







Upcoming Events

xx/xx/xx:  Special Sale on all products from noon until 3:00 pm!

xx/xx/xx:  Mayor Bob will be on hand for the ribbon cutting ceremony marking the opening of our newest location!

xx/xx/xx:  More stuff!