Home | Introduction | What's Included | Products | More Info | FAQ's

Ryggont – nästan alla får besvär någon gång | DOKTORN.com - Kunskap om hälsa, medicin och sjukdomar timberland stövlar för barn

 

Ryggont – nästan alla får besvär någon gång

Ryggont – nästan alla får besvär någon gång

Rörelseapparaten
Textstorlek Textstorlek Mindre Större
Skriv utSkriv ut

De flesta har haft eller kommer att få ont i ryggen, någon gång i livet. Oftast blir det ett kortvarigt besvär som går över av sig självt. Men för vissa kan besvären bli återkommande och hålla i sig länge. Vanligast är att man har ont i nedre delen av ryggen. Att vila botar inte ryggont utan kan i värsta fall göra besvären sämre.

När besvären inte går över behöver man få hjälp. Min man hade turen att få rätt hjälp direkt, där man såg att han hade akut diskbråck och därför fick komma till Spine Center på Löwenströmska sjukhuset i Stockholm, där de är specialiserade på vissa svårare ryggproblem. Därför kändes det helt rätt att intervjua Tycho Tullberg, Ortoped/Med dr och VD för Spine Center på Löwenströmska sjukhuset, när det gäller bland annat diskbråck.

Vilka är de vanligaste ryggproblemen ni ser?
Det mest förekommande ryggproblemet sedan tidigare är diskbråck, men numera är spinal stenos lika vanligt, säger Tycho Tullberg, Ortoped/Med dr och VD för Spine Center på Löwenströmska sjukhuset i Stockholm. Spinal stenos har troligtvis ökat på grund av enklare diagnostik med MR (magnetröntgen), vilket gör att man kan diagnosticera flera. Dessutom blir befolkningen äldre och äldre, vilket leder till fler åldersförändringar. De kroniska ryggsmärtpatienterna är också en stor grupp hos oss, menar Tycho Tullberg.

Vad är spinal stenos?
Spinal stenos är ett led i åldrandet av ryggen, så kallad diskdegeneration (åldersförändring). Med åldern minskar vattenhalten i diskarna så att dessa successivt minskar i höjd vilket även sänker höjden i foramen intervertebrale (mellankothål som förbinder kotkanalen med kroppen utanför kotpelaren och varje mellankothål släpper igenom en spinalnerv). Ofta buktar då även diskarna bakåt och ger en minskad yta av spinalkanalen. Spinal stenos drabbar oftast äldre patienter som inte längre är yrkesverksamma, men nedsatt gångförmåga kan göra att man inte klarar eget boende och dessutom med försämrad livskvalitet som följd.

Vad är diskbråck?
När man pratar om diskbråck är det nervsmärta på grund av diskdegeneration (åldersförändring) man menar, säger Tycho Tullberg. Vid diskbråck är det disken, den stötdämpande skivan mellan ryggradens kotor, som brister. När disken buktar ut kan den trycka mot nervrötterna i ryggradskanalen vilket gör ont. Du kan känna en molande värk som ibland strålar ned i benet. Bensmärta på grund av diskbråck (vanligen kallad ischias) är mycket vanligt förekommande. Diskbråck orsakar både stora samhällskostnader och mänskligt lidande. Det går ofta tillbaka av sig själv och symtomen kan försvinna. Förslitningen av disken försvinner däremot inte, utan disken kommer att ha sämre stötdämpning.

Vem får diskbråck?
Vem som helst skulle kunna få diskbråck. Det man vet är att det finns genetiska faktorer. Man har sett att om det finns diskbråck i familjen har man större sannolikhet att få diskbråck själv, menar Tycho Tullberg. Har man sedan tidigare haft diskbråck i ländryggen har man större risk att få diskbråck igen, fortsätter han.

Diskarna åldras med åldern och snittåldern på de som får diskbråck är 40 år. Man skulle dock kunna få det i tonåren och ända upp i 90 års ålder. Röntgar man friska 30-åringar, har cirka 20-30 procent diskbråck, men utan symtom. Runt 90 procent av alla diskbråck återgår av sig själv. Diskbråck är ingen allvarlig åkomma, men det kan göra mycket ont om man har ”otur”, säger Tycho Tullberg.

Man har inte kunnat se att någon specifik yrkeskategori har större risk att få diskbråck. Det är alltså inte större risk om man har ett fysiskt jobb, tvärtom är det ju så att disktrycket är större när man sitter än när man står.

Kan man förebygga diskbråck?
Nej, det finns inga bra förebyggande åtgärder, menar Tycho Tullberg. Träning förebygger inte diskbråck, men är självklart viktigt för att förebygga andra ryggproblem och för sin hälsa i övrigt, fortsätter han.

Vad tar man mot smärtan?
Initialt följs normal användning av värktabletter. Enklare värktabletter som paracetamol (exempelvis Alvedon och Panodil) brukar inte räcka och då är förstahandspreparatet Citodon, alternativt Tradolan eller Dexofen som båda kan kombineras med exempelvis paracetamol. Vanligtvis lägger man till ett NSAID-preparat, typ Diclofenac, men det finns data som tyder på att detta inte har någon påtaglig effekt vid diskbråck. Vid mer uttalade diskbråcksbesvär brukar dock effekten vara dålig av dessa vanliga smärtmediciner.

Vilka diskbråck opererar man?
Om man opererar för tidigt, kan det bli ”för många” operationer, men opererar man för sent har patienten under längre tid dålig livskvalitet och man kan få ett sämre förlopp, säger Tycho Tullberg. Man opererar de diskbråck som ger svåra symtom och som inte går tillbaka av sig själv efter två till tre månader, fortsätter han.

Vad får man för resultat efter en operation?
Studier visar att man får bättre resultat genom att operera diskbråck, även bättre långtidsresultat. Patienterna får bättre livskvalitet och kan återgå till arbete snabbare.
Tack vare den tekniska utvecklingen krävs mindre snitt vid operation idag än tidigare, vilket gör att rehabiliteringen vanligtvis går snabbare. 50 procent av de opererade går hem samma dag, om de har anhörig hemma. I Sverige är sjukskrivningstiden tio veckor, men två till fyra veckor är tillräckligt menar Tycho Tullberg, lite beroende på vad man har för typ av jobb. Man rekommenderar sjukgymnastik efter operationen.

Grupper med sämre resultat verkar vara diabetiker, rökare och kvinnor. Viktigaste faktorn för resultaten efter kirurgi är dock patientens psykosociala status. Dessutom har man sett att ju mer besvär en patient har desto troligare är det att patienten blir nöjd med operationsresultatet. De med höga krav på fysisk aktivitet har större risk för missnöje.

Hur många operationer utför ni per år?
Vi utför cirka 1300 operationer per år och runt 237 diskbråcksoperationer per år, säger Tycho Tullberg.

Blir diskbråckspatienterna fullt återställda efter operationen?
Enligt data blir 80 procent helt bra eller mycket bra efter operationen. Endast fyra procent blir sämre än tidigare. Det finns endast en randomiserad studie gjord, Webers studie. Resultatet visar att efter ett år mådde diskbråckspatienterna som opererats bättre än de som ej genomgått operation. Efter fyra och tio år var det dock ingen statistisk skillnad.

Ska man vila när man får ont i ryggen?
Att vara stilla vid ryggont är det absolut sämsta, säger Tycho Tullberg. Det är viktigt att röra på sig om man har problem med ryggen och att bygga upp muskulaturen kring bålen (mage och rygg). Det är till och med bättre att ta smärtstillande så att man kan röra på sig än att vara helt stilla på grund av smärtan, menar Tycho Tullberg.

Bra övningar man kan göra för att underlätta sina kroppsrörelser kan ni finna på hemovningar.se

När används diskproteser?
Då man stelopererar finns det risk att disken ovanför utsätts för högre tryck, vilket man i vissa fall har sett efter några år, säger Tycho Tullberg. Om man sätter in diskprotes blir det något större rörlighet vilket skulle kunna minska trycket på disken ovan och därför minimera återfall, fortsätter han. Vi har gjort en två års studie som visar att en större andel blir helt bra med diskprotes, påpekar Tycho Tullberg. Nu gäller det bara att följa upp denna, för att se vad som händer på längre sikt, fortsätter han.

Kiropraktik vid ryggont
På Spine Center finns även legitimerade kiropraktorer som samarbetar med de övriga kompetenserna, såsom ortopeder, kirurger, sjukgymnaster och psykologer med flera. De vanligaste besvären som en kiropraktor ser är stelhet eller smärta av någon form från ryggraden. Det kan röra sig om ett ryggskott eller en huvudvärksepisod. Många känner dock inte till att kiropraktorer behandlar alla kroppens leder, det vill säga besvär i exempelvis händer, fötter, armbåge, knä eller käkled.
Vid de flesta besvären får patienten så kallad manipulationsbehandling, det vill säga man sträcker ledkapseln och påverkar på så sätt nervsystemet. Detta gör inte ont. Man går även in och påverkar muskulära delar direkt om så behövs. Detta ingår i den mer akuta behandlingsfasen, men allt eftersom besvären blir bättre ger man även patienten förebyggande råd kring arbetsställning (ergonomi), kroppshållning och träning, vilket är den mer långsiktiga behandlingsplanen.
De flesta besvären beror på en funktionsstörning i nervsystemet, det vill säga samspelet mellan nervsystemet, leder och muskler är i obalans. Nervsystemets uppgift är bland annat att koordinerar funktionen av led och muskler. Det är därför viktigt att ta redan på vart i nervsystemet problemet kommer i från.

Efter att ha pratat med patienten och gjort en grundlig undersökning, ställer man en diagnos och utifrån den samt patientens egna mål med behandlingen, lägger man upp en behandlingsplan. Vid de flesta besvären får patienten så kallad manipulationsbehandling.

Kiropraktik vid kroniska sjukdomar
Kiropraktorer kan inte göra något åt sjukdomsförloppet, vad gäller Bechterews sjukdom (reumatisk sjukdom). Man kan däremot behandla mer smärtlindrande genom påverkning av nervsystemet och att öka patientens rörlighet och därmed livskvalitet. Det samma gäller andra kroniska sjukdomar såsom MS (multipel skleros) eller Parkinsons sjukdom. Målet är inte alltid att få bort all smärta eller få upp rörligheten till 100 procent. Det viktigaste är att lyssna på vad patienten har för mål med behandlingen. Dels för att man ska arbeta för samma resultat men också för att undvika orealistiska mål. Man ska också veta att patienter kan ha fler än ett besvär, vilket gör att även om man har en kronisk sjukdom, kan man ha mer ”vanliga” besvär från rörelseapparaten. Det kan ibland vara svårt att veta på grund av den kroniska sjukdomen. Det viktiga är återigen att föra en dialog med patienten och att göra en grundlig undersökning.

Faktaruta:
Vad kan man göra själv vid ryggont?

• Har man ont när man ligger ner kan en kudde under svanken lindra besvären

• Ha stöd i svanken när man sitter

• Försöka att stå eller ligga och undvika att sitta

• Röra på sig så mycket man kan, för att öka blodcirkulationen

• Undvika tunga lyft och vridning i sidled

• Värme och kyla kan lindra

• Ta receptfria värktabletter om besvären blir för outhärdliga

Faktaruta:
Bechterews sjukdom

Bechterews sjukdom är också känd under namnen ankyloserande spondylit och pelvospondylit. Sjukdomen tillhör spondartriterna och 0,5 procent av Sveriges befolkning har sjukdomen.
Bechterews sjukdom är en inflammatorisk sjukdom främst i leder och lednära vävnader som sen- och muskelfästen. Inflammationen leder till förtjockade ledhinnor, senskidor och andra mjukdelar och märks mest som stelhet och smärta.

Symtom
Det första symtomet är oftast en tilltagande molande värk i korsryggen. Typiskt är att smärtan är som värst på erfternatten, man kanske till och med tvingas stiga upp för att det gör så ont. Morgonstelhet är ett annat klassiskt tecken.

Behandling
Kroppen försöker själv dämpa inflammationen, men ofta behövs smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel så att man kan träna fysiskt. Än har man tyvärr inte funnit något botemedel, endast lindring. Men man har bättre sätt att behandla och bromsa sjukdomsprocessen idag än tidigare. För att begränsa funktionsnedsättningar är det viktigt att man snabbt får diagnos och börjar behandla sin sjukdom.

 

Rekommenderade artiklar

Åldrande
Att åldras är en biologisk process och en naturlig del av ett liv.
Att åldras är en process på flera plan, inte minst fysiskt och psykiskt. Själva åldrandet går inte att förhindra, men det finns sätt att påverka hur åldern tar sig uttryck på vår hälsa.  Varför...
Allt om migrän
Ett migränanfall kan utlösas av många olika saker. Stress, sömnbrist och hormonförändringar
Migrän kännetecknas av attacker av sprängande huvudvärk som kan pågå mellan ett till två dygn. Ofta sitter värken vid ena ögat eller på ena sidan av huvudet. Det är inte ovanligt att man mår illa och...
Kalciumbrist
Nästan allt kalcium i kroppen lagras i ben.
Ett test för kalcium i blodet kontrollerar kalciumnivån i kroppen utanför  skelettet. Kalcium är det vanligaste mineralet i kroppen och ett av de viktigaste. Kroppen behöver kalcium för att...
Benskörhet (Osteoporos) - ta reda på om du ligger i riskzonen
Det sker runt 70 000 benbrott efter fall, per år i Sverige. Den största orsaken är minskad benmängd, vilket kan ge benskörhet – osteoporos. Docent Thomas Kjellström beskriver varningssignaler...
Ryggsmärta kan vara svårupptäckt inflammationssjukdom
Att ha ont i ryggen, ofta i ryggslutet, kan vara symptom på inflammatorisk ryggsjukdom. De allra flesta får sina första symptom i 20-30 årsåldern.
Ont i ryggen, ofta i ryggslutet och så stark smärta att det är svårt att sova kan vara verkligheten för den som drabbas av den inflammatoriska ryggsjukdomen, ankyloserande spondylit (AS). Att få en...
 

Senaste nyheter

Se alla artiklar
Träffa DOKTORN på Seniormässan 2017!
Hälsa på oss i monter A14:41 på Seniormässan på Stockholmsmässan 24-26 oktober 2017.
Vi repeterar succén och medverkar på Seniormässan på Stockholmsmässan i Älvsjö den 24-26 oktober. Då är ni välkomna att besöka oss i vår monter nr A14.41, tävla om fina priser och lyssna på våra...
Latbakad potatis med chorizo och apelsin
Att skiva bakpotatisen och baka i ugnen med goda spanska smaker blir oförskämt gott och går löjligt mycket snabbare än om du skulle baka dem hela.Det fina är också att de suger åt sig alla smaker...
Mer pengar till att utveckla nya antibiotika
För att få läkemedelsföretagen att satsa på forskning av nya antibiotika vill nu regeringen ge dem starkare ekonomiska incitament.
Utvecklingen av antibiotika som står emot de allra motståndskraftigaste bakterierna går för långsamt. Därför vill regeringen ge läkemedelsindustrin pengar för att främja forskningen.  Att...

Områden

Fråga Doktorn

Hudbilder

Nyheter

Sjukdomar

Veckans fråga

Halloweenfirandet - en kul grej eller ett onödigt kommersiellt jippo?

Nyhetsbrev

pas cher timberland bottes pour les femmes:block;overflow:hidden;width:200px;height:100px;">

Rekommenderade artiklar

 • Åldrande
 • Allt om migrän
 • Kalciumbrist
 • Benskörhet (Osteoporo...
 • Ryggsmärta kan vara s...

timberland stövlar för barn

timberland salg
timberland stål tå stövlar
schwarzes timberland

kategorier

 • Barn Skor
 • Dam Skor
 •   Ballerinor
 •   Boots
 •     A.S.98
 •     AALTONEN
 •     ALBERVILLE
 •     ARA
 •     BELLEZZA
 •     BLINK
 •     BLUNDSTONE
 •     BRAKO
 •     BRONX
 •     BULLBOXER
 •     CAMPER
 •     CAPRICE
 •     CHARLOTTE
 •     CLARKS
 •     DONNA GIRL
 •     DR MARTENS
 •     ECCO
 •     ELLA
 •     FANTASY
 •     FLY LONDON
 •     GABOR
 •     GANT
 •     GRANINGE
 •     HUSH PUPPIES
 •     IGI & CO
 •     ILVES
 •     J-SHOES
 •     JOHNNY BULLS
 •     KAVAT
 •     KHRIO
 •     LEGERO
 •     LOAKE
 •     MINNETONKA
 •     MJUS
 •     MOKASIN
 •     PARK WEST
 •     POMAR
 •     PRIMEBOOTS
 •     RELAX SHOES
 •     REPLAY
 •     RIEKER
 •     ROCKPORT
 •     SHEPHERD
 •     SHOE THE BEAR
 •     SIXTY SEVEN
 •     SKÖNA MARIE
 •     SNEAKY STEVE
 •     STEPTRONIC
 •     STEVE MADDEN
 •     TAMARIS
 •     TEN POINTS
 •     TIMBERLAND
 •     TOMMY HILFIGER
 •     UGG
 •     VAGABOND
 •     VIKING
 •     WILDFLOWER
 •     WONDERS
 •   Casual
 •   Dressat
 •   Glitter & Pasteller
 •   Goretex
 •   Gummistövlar
 •   Högklackat
 •   Lågklackat
 •   Loafers
 •   Outdoor
 •   Overknee
 •   Promenadskor
 •   Pumps
 •   Sandaler
 •   Sandaletter
 •   Seglarskor
 •   Slip in
 •   Sneakers
 •   Snörkängor
 •   Snörskor
 •   Speciella egenskaper
 •   Stövlar
 •   Tofflor
 •   Tygskor
 •   Varmfodrat
 • Herr Skor
Hem >  Dam Skor >  Boots >  TIMBERLAND >  Svart - Dam Timberland Boots För billigt

Erbjudanden för oktober

Svart - Herr Caruso Tofflor Utlopp
1,281.00SEK  512.40SEK
Brun - Herr Ecco Snörskor Factory Outlet
1,743.00SEK  697.20SEK
Vit - Dam Nike Sneakers Högsta kvalitet
1,512.00SEK  604.80SEK
Svart - Dam New Balance Sneakers Outlet Online
1,554.00SEK  621.60SEK

Blå - Barn New Balance Sneakers Online billigt
1,533.00SEK  613.20SEK
Roséguld - Dam Gant Sneakers Utlopp
1,512.00SEK  604.80SEK
Guld - Dam Igi & Co Sandaler Online
1,197.00SEK  478.80SEK
Cognac - Herr Ecco Outdoor Fabrik
1,701.00SEK  680.40SEK태국 법무법인 Villawan & Associate

thailawyer.egloos.com

Egloos | Log-in

태국내 회사설립

1. 회사 설립

 

1.1. 관련법령

 

태국에서 회사의 설립을 규정하는 대표적인 법률로서 ① 민상법 (Civil & Commercial Code), ② 주식회사법 (Public limited company Act) 그리고 ③ 외국인사업법 (Foreign Business Act) 등이 있다 .

 

우리나라의 경우 민법과 상법이 각각 존재하는 반면 , 태국은 우리와 달리 민법과 상법이 하나의 법으로 묶여져 있다 . 합자회사 (partnership) 와 비공개주식회사 (Limited private company) 등의 설립은 민상법에 적용을 받으며 총 1,710 개의 조항으로 구성되어 있다 .

 

태국 주식회사는 비공개주식회사 (Private limited company) 와 공개주식회사 (Public limited Company) 로 구분되며 비공개주식회사는 민상법의 규정이 적용되는 반면 공개주식회사는 주식회사법의 적용을 받는다 . 주식회사법은 총 17 개장과 경과규정 그리고 225 개 조항으로 구성되어 있다 .

 

지사 , 상사 , 대표사무소를 포함한 외국법인에 대해서는 특별히 외국인사업법 (Foreign Business Act) 에서 규정을 적용받고 있다 . 외국인사업법은 총 45 개 조항으로 구성되어 있으며 외국인의 정의 , 외국인 사업 제한 영위업종 등에 대해 규정하고 있다 .

 

한편 , 태국의 공장법 (Factory Act) 은 태국 내에서의 공장 건설 , 운영 , 확장 및 안전 등에 대해 규정하고 있으며 , 국가 안보 등을 목적으로 정부기관이 소유하거나 운영하는 공장에 대해서는 적용되지 않는다 .

1.2. 주요내용

1.2.1. 회사의 종류

 

민상법 제 1013 조는 (1) 합자회사 (Ordinary partnership) (2) 유한합자회사 (Limited partnership) 그리고 주식회사 (Limited company) 등 3 가지의 기업 형태를 규정하고 있다 .

 

합자회사 (Ordinary partnership) 는 모든 사원이 공동으로 무한책임을 지는 형태의 회사를 의미한다 ( 제 1025 조 ). 유한합자회사 (Limited partnership) 의 경우 개별책임은 기여분에 한정되며 1 인 또는 이상의 사원은 회사에 책임에 대해 공동으로 무한책임을 진다 ( 제 1077 조 ). 주식회사 (Limited company) 는 주식으로 구분된 자본에 의해 형성된 회사의 형태이며 주주는 납입자본에 한정하여 책임을 진다 ( 제 1096 조 ).

 

 

1.2.2. 회사의 등록

 

합자회사의 경우 등록이 임의 (may) 인데 반해 , 유한합자회사는 반드시 (must) 등록을 해야 한다 ( 민상법 제 1064 조 , 1078 조 ). 등록되지 않은 합자회사 (Unregistered ordinary partnership) 는 법적 실체가 없어 법인이 아닌 개인으로 과세가 되며 등록된 합자회사 (Registered ordinary partnership) 는 법인으로 과세된다 . 회사설립의 등록은 주사무소가 소재해 있는 지역의 등록사무소 (Registration Office) 에 해야 한다 ( 민상법 제 1014 조 ). 방콕 내에 주사무소가 소재하는 경우 상무부 (Ministry of Commerce) 의 사업 개발국 (Department of Business Development) 에 등록하여야 하며 , 여타지역에 주사무소가 소재하는 경우 해당지역의 등록사무소에 등록하여야 한다 .

 

합자회사 (Ordinary partnership) 의 등록부에는 다음의 항목이 기재 된다 . ( 민상법 제 1064 조 )

 

(1) 회사이름 (2) 회사설립목적 (3) 주사무소 및 지점의 주소 (4) 사원의 이름 , 주소 및 직업 (5) 사원의 일부가 경영인으로 지명된 경우 경영인의 이름 (6) 제한사항 (7) 사원의 인장 (seal)

 

유한합자회사 (Limited ordinary partnership) 의 등록부에는 다음의 항목이 기재 된다 . ( 민상법 제 1078 조 )

 

(1) 회사이름 (2) 회사설립목적 및 유한회사라는 사실 (3) 주사무소 및 지점의 주소 (4) 유한책임 사원의 이름 , 주소 , 직업 및 유한책임사원의 지분 (5) 경영인의 이름 (6) 제한사항

 

주식회사 (Limited company) 는 7 인 이상의 발기인에 의해 설립되며 ( 민상법 제 1097 조 ), 각각의 발기인은 최소한 1 주이상의 주식을 보유하여야 한다 . ( 민상법 제 1100 조 ).


2. 태국 내 법인설립 절차

 

2.1 설립 절차

   

① 회사이름

 

사용 허가신청

  이미 사용되고 있는 회사명이 있는지 확인 등을 위해 명의예약 양식 (Name Reservation Form) 을 상무부 사업개발국에 제출

  2-3 日 소요

 

② 정관의 등록

  회사명 , 설립목적 , 소재지 , 등록자본금 , 발행주식수 및 주당가격 , 발기인 정보 ( 이름 , 주소 , 나이 등 ), 발기인별 소유주식 등을 기재하고 발기인 모두가 서명한 후 상무부에 등록 신청

  1 日 소요

 

③ 설립 총회

  정관 등록이 완료되면 , 발기인은 총회개최 7 일전에 모든 주주에게 총회 개최 통보

 

④ 주금 납입

  설립총회 이후 발기인은 대표이사에게 회사운영 권한을 넘기고 대표이사는 등록자금의 25% 이상을 납입토록 주주에게 요구

 

⑤ 회사설립등기

  자본금 납입 완료 후 설립총회 개최 3 개월 이내에 상무부에 회사설립 등기 완료

  1 日 소요

 

⑥ 조세등록

  회사설립완료 또는 영업개시일로부터 60 일 이내에 세무 국으로부터 회사용 세금 ID 카드와 번호를 발급

  2 日 소요

 

⑦ 제 1 회 주주총회 개최

  회사등기일로부터 6 개월 이내에 개최

 

 

 

2.2. 태국 내 회사의 유형

 

 

2.2.1. 외국인 기업의 정의

   

외국인사업법 제 4 조에 의하면 외국기업은 다음과 같이 정의된다 .

 

(1) 태국에 등록되지 않은 기업

 

(2) 외국인의 지분이 50% 를 초과하는 기업

 

(3) 외국인이 Managing Partner 이거나 관리자 (Manager) 인 등록합자회사 (Registered ordinary partnership) 또는 유한합자회사 (Limited partnership)

 

   

2.2.2  외국기업의 사업 제한 업종

   

외국인사업법 제 8 조는 외국기업에게 사업이 금지되거나 제한되는 업종을 List 1,2,3 로 구분하여 규정하고 있다 .

 태국회사설립, 태국법인설립, 회사설립, ThailandCompanyformation

# by 별빛하나 | 2009/02/25 13:29 | 태국 회사법 | 트랙백( 420 ) | 덧글( 0 )

트랙백 주소 : http://thailawyer.egloos.com/tb/7853586 ☞ 내 이글루에 이 글과 관련된 글 쓰기 (트랙백 보내기) [도움말] Tracked from oakley Da Vi.. at 2014/04/07 21:36

제목 : Oakley Italy '08 10 2012, '07: fouthy-six oakley Da Vista #1 grisleyadam oakley Frogskins Customer Link up with Wedding date August 08 Reports 276 Might un......more

Tracked from oakley valen.. at 2014/04/07 21:38

제목 : Oakley Occhiali ,oakley valentino rossi 2008 02 2014, 18: forty nine #21 oakley valentino rossi watafarce holbrook oakley Proven Poster Become a member of Time Jul 2012 Content 1,holbr......more

Tracked from HOGAN-articl.. at 2014/04/16 23:06

제목 : Nike Free 3.0 19 02 2014, twenty: fifty e HOGAN ight #11 HOGAN SITO UFFICIALE pink64 Founded Poster Enroll in Night out May poss Negozio Oakley ibly 2004 Blogposts 6, 643 ......more

Tracked from OUTLET HOGAN.. at 2014/04/16 23:08

제목 : Oakley Ambush Last night, 15: 28 #1 OUTLET HOGAN ROMA patsypoo1 Associate Oakley Scontati Become a member of Time January 2012 Content 315 EUROPEAN Would li......more

Tracked from Oakley Wisdo.. at 2014/04/16 23:09

제목 : CALZATURE HOGAN of sixteen 02 2014, twenty: forty seven #11 Oakley Wisdom DonG Novice Oakley Torino Become a member of Time Sep 2012 Content 45 ......more

Tracked from discount Stu.. at 2014/04/19 13:49

제목 : Misure Ugg “ Some people comprehend she or he would like operated designed for leade discount Studio Beats Dr Dre r and even really the application doesn’ longer certai logo miu miu nly take some time all of us which will he’ erinarians performing. It’ erinaria......more

Tracked from Trench Barbo.. at 2014/04/19 13:51

제목 : Louis Vuitton Bags HEALTH CARE ABC News’ Devin Dwyer, Gitika Ahuja in addition to Steven Por Trench Barbour tnoy: “ Memo Uncovers Solely 6 Persons Decided u Moncler X Pharrell For Sale pon Obamacare With Primary Day” Simply just 6-8 persons productively signed up for ......more

Tracked from Moncler Vest.. at 2014/04/19 13:52

제목 : Moncler Kids New York At made the effort,Moncler Ve Moncler Vest Boys st Boys, all the Mbt Men marketing campaign promotional event came critique right from Democrats so, who lamented these folks financed just by taxpayer pounds. At a phase, John still nicknamed ......more

Tracked from Nike Zoom-ar.. at 2014/04/19 13:53

제목 : Shop Online Ugg Australia The twitters Nike Zoom phere was first abuzz in these days subsequently after Rin Louis Vuitton Bags gwald shared easy by means of Tx gubernatorial aspirant Wendy Davis, using all the caption “ Sustain this approach lover, a further governor about Ho......more

Tracked from mbt scarpe t.. at 2014/04/19 13:55

제목 : Louis Vuitton Purses In September, each bickered in excess of many tec mbt scarpe torino hniques from th Prezzo Stivali Ugg e postures with dangerous insurance policy to help finance intended for superstorm Sand. “ They’ re also exactly the similar those who find......more

Tracked from hogan outlet.. at 2014/04/25 03:47

제목 : Outlet Hogan 15 goal 2012, '08: thirty-five #1 hogan outlet contrarianarguing Fellow member Si Nike Free Dame gn up for Day November 2010 Articles 93 ......more

Tracked from nike free 5... at 2014/04/25 03:48

제목 : Nike Free 5.0 Sko 20 nike free 5.0 herren 08 goal 2014, of sixteen: forty seven Nike Free Billige #1 charliesback Proven Poster Become a member of Time Interest rates '08 Content thirty Sca......more

Tracked from Outlet Hogan.. at 2014/04/25 03:49

제목 : oakley radarlock ,Outlet Hogan apr goal 2014, 10: 33 #21 Outlet Hogan laurabiding Started Poster Oakley Sonnenbrillen Work with Go out with Could possibly this year Articles......more

Tracked from spaccio hoga.. at 2014/04/25 03:50

제목 : Scarpe Hogan Prezzi Last week, 17: thirty four #1 spaccio hogan charliesback Toms Sko Tilbud Organized Poster Sign up to Meeting Interest '08 Content articles thirty three, 799 ......more

Tracked from beginning sy.. at 2014/04/26 03:26

제목 : 2009 lakers roster champions.. 31 02 2014, 19: 50 beginning symptoms of parkinson's disease ahl teams for sale #121 ashieuk Identified Poster Be part of Big day August 2011 Specific location EUSSR Items ......more

Tracked from toms skor-ar.. at 2014/04/26 05:35

제목 : occhiali Oakley Ciclismo Gillibrand, exactly who states forty six cosponsors within the law until toms skor now, lamented that there are not any reputation or maybe the law mainly be Nike skor cause “ commanders store each of the greeting cards in respect of no matter if a......more

Tracked from nike free ru.. at 2014/04/26 05:35

제목 : oakley donna The Democratic Governor’ verts Correlation spokesman Danny nike free run Kanner wouldn’ w not discuss numerous Democrats who have got resp Nike Free 3.0 ected Christie however , says this checklist is certainly “ determined by just market catastroph......more

Tracked from toms skor åt.. at 2014/04/26 05:36

제목 : Oakley Occhiali CHRIS CHRISTIE The New york Post’ ersus Philip Rucker: “ Democrats Sta toms skor återförsäljare rt off Hard work Billig Louis Vuitton For you to In a wrong way Specify Frank Christie Ahead of 2016 Campaign” Prime Democratic representatives presente......more

Tracked from Louis Vuitto.. at 2014/04/26 05:37

제목 : billige mbt The Note’ erinarians Must-Reads is a round-up in today’ erinarians poli Louis Vuitton tics head lines and even accounts as a result of ABC Thing additionally, the top Toms Skor Sverige notch Ough. Erinarians. trade magazines. Released Mon because of......more

Tracked from christian lo.. at 2014/04/29 19:21

제목 : borse online louis vuitton 15 02 2014, 24: 2009 #11 christian louboutin scarpe donna archiarmstr Founded Poster nike air Enroll in Night out Jul 2012 Spot Engerrrrland Blogposts several,christian louboutin s......more

Tracked from monster beat.. at 2014/04/29 19:22

제목 : anello tiffany argento '08 02 2014, 20: 20 monster beats pro #1 tiffany anelli argento alexc2011 Identified Poster Be part of Big day November 2011 Specific location marxi-a-nity Items 6, 935 ......more

Tracked from tiffany & co.. at 2014/04/29 19:23

제목 : christian louboutin stivali ,tiffany & co roma tiffany & co roma 15 02 2014, 19: thirty seven #1 nike storw hawksmoor1711 Proven Poster Become a member of Time January 2012 Content som......more

Tracked from ebay beats-a.. at 2014/04/29 19:24

제목 : beats by dr dre studio 15 02 2014, 19: thi ebay beats rty seven #1 hawksmoor1711 discount on oakley sunglasses Identified Poster Be part of Big day January 2012 Items check out, 420 ......more

Tracked from moncler uomo.. at 2014/05/01 15:49

제목 : tiffany gioielli outlet 20 02 2014, 07: 40 #21 moncler uomo vendita sigmund christian louboutin scarpe Founded Poster Enroll in Night out August 09 Blogposts 3, 504 ......more

Tracked from prezzi scarp.. at 2014/05/01 15:50

제목 : rivenditori tiffany roma twenty-five 02 2014, 2009: 50 #1 prezzi scarpe christian louboutin dj tiffany milano via della spiga ellybaybe Associate Become a member of Time March 08 Content 159 ......more

Tracked from studio hd be.. at 2014/05/01 15:52

제목 : louis vuitton galliera 25 02 2014, 05: 50 studio hd beats #41 cruzin77 Organized Poster prezzi scarpe christian louboutin Sign up to Meeting Feb . 2010 Content articles 1, 367 ......more

Tracked from christian lo.. at 2014/05/01 15:52

제목 : portafogli louis vuitton pre.. 20 02 2014, 18: 33 #21 christian louboutin napoli store oakley sigmund Started Poster Work with Go out with August this year Articles or blog posts 3, 504 ......more

Tracked from air max skor.. at 2014/05/06 04:53

제목 : Nike Free Run ,air max skor air max skor twenty Scarpe Hogan Prezzi seven 02 2014, 11: 50 #1 rikardos Representative Be a par occhiali da sole oakley scontati t of Particular date Cou......more

Tracked from mbt skor nac.. at 2014/05/06 04:54

제목 : spaccio hogan Last week, 19: mbt skor nackdelar thirty seven # Toms Skor Sverige 21 seawitch1 Organized Poster Sign up to Meeting Jul 2006 Content articles 5, 194 nike air max ......more

Tracked from Outlet Hogan.. at 2014/05/06 04:55

제목 : nike air max Yesteryear, 11: 41 #11 Old_Ga Outlet Hogan Italia ry nike free run Affiliate Be part of Big day December 2012 Items 464 ......more

Tracked from Scarpe Hogan.. at 2014/05/06 04:57

제목 : mbt sko nettbutikk twenty three 02 2014, 15: 20 #21 seawitch1 Scarpe Hogan Outlet Founded Poster Oakley Outlet Enroll in Night out Jul 2006 Blogposts 5, 194 ......more

Tracked from m frame oakl.. at 2014/05/09 02:00

제목 : polarized oakley ,m frame oakley goal goal 2014, 10: twenty-thre m frame oakley e #1 markmix1 Recognized Post oakley military er Subscribe to Time frame Marly 2012 Position From t......more

Tracked from ray ban solb.. at 2014/05/09 02:01

제목 : orari apertura tiffany milano 20 02 2 ray ban solbriller herre 014, teen: '08 tiffany sconti #21 phil_osophy Founded Poster Enroll in Night out August 09 Spot My spouse and i travel bauletti louis vuitton ......more

Tracked from louis vuitto.. at 2014/05/09 02:03

제목 : nike free run 5.0 Last ni louis vuitton online outlet ght, 10: 50 #11 Corny Cobb Oakleys Mens Sunglasses Associate Become a member of Time December 2013 Place Place Place Content 305 ......more

Tracked from where can i .. at 2014/05/09 02:04

제목 : beats by dree seventeen 02 2014, 13: 41 #1 where can i get oakleys cheap fl polarized oakley sunglasses embo1821 Identified Poster Be part of Big day Jul '08 Specific location towards the so......more

Tracked from Billig Nike.. at 2014/05/12 12:50

제목 : KøB Supra Sko 12 02 201 Billig Nike Free 4, 01:52 #21 Nike Max Air phil_osophy Established Poster ......more

Tracked from Billige asic.. at 2014/05/12 12:52

제목 : Nike Air Max Tilbud ,Billige asics sko 20 02 2014, 00: 3 years ago #1 Billige asics sko thomas20111 Mulberry Denmark Recognized Poster Subscribe to Time frame April 2011 Threads 5,Mulb......more

Tracked from asics løbesk.. at 2014/05/12 12:52

제목 : hogan sko tilbud goal goal 2014,asics løbesko dame, 2009: 15 #21 asics løbesko dame Chesney toms sko Subscribe to Time frame Sep 2013 Threads 538 ......more

Tracked from ghd priser-a.. at 2014/05/12 12:53

제목 : asics løbesko s ghd priser eventeen-year-old 02 2014, nineteen: fifty eight #11 Timberland Sandaler pink64 Set up Poster Sign up for Day Migh asics tilbud t 2004 Articles 6, 643 ......more

Tracked from toms tilbud-.. at 2014/05/12 12:55

제목 : Nike Free Herre goal goal 2014,toms tilbud, toms tilbud 20: thirty five #1 charliesb Supra Sko ack Founded Poster Enroll in Night out Interest rate 08 Blogposts thirty-three, 799 Oakley B......more

Tracked from Solbriller O.. at 2014/05/12 12:56

제목 : asics tilbud goal go Solbriller Oakley al 2014, 11: 49 #1 rikardos køb asics sko Associate Become a member of Time May well 2012 Content 107 asics sko forhandler......more

Tracked from Nike Free 7... at 2014/05/12 12:58

제목 : Solbriller Oakley 25 02 2014, Nike Free 7.0 21: forty six #11 Nike Free 5.0 bribes Organized Poster Sign up to Meeting April 2013 Content articles 672 hogan outlet ......more

Tracked from Oakley Brill.. at 2014/05/12 12:59

제목 : Mulberry KøBenhavn twenty-five 02 2014, twenty: 56 #11 right Oakley Briller one Proven Poster Become a member of T Mulberry ime November last year Content 1, 934 ......more

Tracked from KøB Supra Sk.. at 2014/05/12 13:01

제목 : ghd fladjern goal goal 2014, 11: forty seven #1 KøB Supra Sko Mulberry Priser archiarmstr Set up Poster Sign up for Day Jul 2012 Area Engerrrrland Articles four, 144 Mulberry......more

Tracked from Air Max Tilb.. at 2014/05/12 13:01

제목 : Louis Vuitton Udsalg goal goal 2014, 11: 01 # Air Max Tilbud 21 charliesback Organize Tasker Louis Vuitton d Poster Sign up to Meeting Interest '08 Content articles thirty three, 799 ......more

Tracked from Free Run Nik.. at 2014/05/12 13:03

제목 : Billige Nike Air Max 02 go Free Run Nike al 2014, 11: 50 #1 Mulberry Tilbud Mayday Recognized Poster Subscribe to Time frame April 201 Supra Sko Danmark 3 Threads 852 ......more

Tracked from Nike Max Air.. at 2014/05/12 13:04

제목 : asics sko tilbud 01 goal 2014,Nike Max Air, 11: 12 #1 t Nike Max Air homas20111 Demonstrated Poster Supra Sko Skytop Link up with Wedding date March 2011 Reports 5, 073 ......more

Tracked from ghd glatteje.. at 2014/05/12 13:06

제목 : hogan sko tilbud 5 02 2014, 16 ghd glattejern : thirty ghd glattejern tilbud -one #21 seawitch1 Started Poster Work with Go out with Jul 2006 Articles or blog po Billig Nike Free sts 5, 194 ......more

Tracked from Supra Sko Da.. at 2014/05/12 13:07

제목 : asics løbesko 02 goal 2014, 13: thirty-three Supra Sko Danmark #21 Mulberry Denmark alexc2011 Set up Poster Sign up for Day November '09 Area marxi-a-nity Articles 6, 935 ......more

Tracked from asics løbesk.. at 2014/05/12 13:08

제목 : ghd tilbud 2008 goal 2014,asics løbesko herre, 11: 2 asics løbesko herre 6 #21 johnwaun Timberland Sko Tilbud Well-known Poster Be a part of Particular date March 2010 Site Ceredigion, Wa......more

Tracked from ghd fladjern.. at 2014/05/12 13:09

제목 : asics sko forhandler goal goal 2014, 7: '08 #21 ghd fladjern iv styler Adam Pickles Recognized Poster Subsc Nike Max Air ribe to Time frame May perhaps 2013 Threads 898 ......more

Tracked from Oakley Crowb.. at 2014/05/12 13:11

제목 : asics sko tilbud This morning, age 14: fifty four #1 Oakley Crowbar charliesback Recognized Poster Billige Mulberry Tasker Subscribe to Time frame Apr interest rates '08 Threads thirty thr......more

Tracked from asics sko fo.. at 2014/05/12 13:12

제목 : ghd glattejern twenty six 02 2014, 12 asics sko forhandler : 39 #21 Louis Vuitton Tasker Chad Organized Poster Sign up to Meeting April 2012 Destination England Content articles 632 ......more

Tracked from Toms Udsalg-.. at 2014/05/12 13:13

제목 : Oakley TøJ ,Toms Udsalg twenty 02 2014, 16: fifty on Toms Udsalg e #11 kajamix Started Poster Louis Vuitton Tasker Work with Go out with Jun 2011 Articles or blog posts......more

Tracked from Nike Free 7... at 2014/05/12 13:14

제목 : ghd iv styler 01 goal 2014, 21: 37 #11 Nike Free 7.0 Chesney Sign up to M Oakley eeting Sep 2013 Content articles 538 Traditio......more

Tracked from Oakley Crowb.. at 2014/05/12 13:16

제목 : tods sko tilbud of sixteen 02 2014, 12: twenty eight #11 Oakley Crowbar flembo1821 Proven Poster Mulberry Outlet KøBenhavn Become a member of Time Jul 08 Place to the south greater london ......more

Tracked from toms hem-201.. at 2014/05/19 21:39

제목 : nike air max dam skapandet av Ministeriet för invandrin toms hem g och nationell id toms kitchen entitet var en av de vallöften av Nicolas Sarkozy. I ett tal i Besançon, 13 mars 2007 upprepade sökanden sina avsikter: "Apropå den nationella identiteten inte skrämma mi......more

Tracked from toms konfekt.. at 2014/05/19 21:40

제목 : toms skor barn nya toms konfektyr orangea revolutionen i världen,toms konfek air max skor tyr? Legitimiteten i gatan framför den konstitutionella legitimitet. Ny oro i ett av de fattigaste länderna i världen. Madagaskar såg sin tredje period av ......more

Tracked from Toms Skor Sv.. at 2014/05/19 21:41

제목 : nike free run 3 överbefolkad Toms Skor Sverige e fängelser, svår åter billiga nike free anpassning, återkommande förhållanden dunkla liv: det franska fängelsesystemet dåligt behöver modernisera ... Utvecklingen av toms konfektyr fängelsesystemet eftersom......more

Tracked from mbt-2013-08-.. at 2014/05/19 21:42

제목 : nike free run 2 Detta beroende och denna identi mbt tet problem syns tydligt när vissa spelare cafe o köpa nike air max bserverats: vad händer med sina karaktärer, de tar det som en riktig personlig attack, design och en önskan om hämnd och verk nike air max rea lig......more

Tracked from toms skor re.. at 2014/05/19 21:43

제목 : mbt skor The Fed har hållit sina viktigaste Ades nivåer nära noll, toms skor rea toms skor rea, medan du nike air max visar en optimism quisemble att upptäcka när situationen studeras i detalj ... Den låga punkten var verk......more

Tracked from nike free 5... at 2014/05/19 21:45

제목 : nike free 7.0 Intus och söt " Jag bildar ett bolag som aldrig ha nike free 5.0 ft ett exempel och nike free 7.0 vars utförandet har ingen imitatör "( Confessions , Rousseau). Företaget berätta hela sanningen eftersom å ena sidan har jag inget intresse i förklädn......more

Tracked from toms skor ba.. at 2014/05/19 21:46

제목 : nike air max President toms skor barn Sarkozy vill ta itu med krisen beslutsamt. Det tillkännagav toms sale s den 25 november kl Valenciennes,toms skor barn, som sträcker sig genom hela övergången kontraktet professionnellequ Toms Skor Sverige i hjälper retrench......more

Tracked from billiga air .. at 2014/05/19 21:47

제목 : nike air max rea . billiga air max På den estetiska nivån, har Träd Vind ® förmågan att attrahera dö besluts toms kitchen fattare, både i stad och land: dess stam med stål och plast ark, passar den lätt i kraft i miljön,billiga air max toms skor glitter , oavsett st......more

Tracked from toms hem-201.. at 2014/05/19 21:48

제목 : billiga air max http://www.sur-la-toile.com/di toms hem scussion-58860-1-Sondage-vote-electronique! . html mbt skor billigt Det skulle vara så lätt att installera en distributör under en hög-vind, eller ens två, på vardera sidan av dörren till hallen, och ......more

Tracked from toms kitchen.. at 2014/05/19 21:50

제목 : mbt skor rea tisdag, toms kitchen 30 mars, en strejk genom dator för utbildning nike air max har i stor utsträckning följts. Vilka är skälen för femtielfte sociala rörelsen i allmänhetens tjänst Se köpa nike air max dan slutet av 2009, är missnöjet vä......more

Tracked from nike air max.. at 2014/05/19 21:50

제목 : air max 90 dam morse stängde Google Google.cn, som hade aviserats under d nike air max skor e senaste veckorna. Nu är all forskning på Google.cn omdirigeras till Google.co nike free 3.0 m.hk, Hong Kong versionen av Google som är ocensurerad. Google släppt ett medde......more

Tracked from nike air max.. at 2014/05/19 21:51

제목 : nike air max 90 Efter spåra början av den politiska karri nike air max barn ären för Pierre Mendes France, här är pudelns kärna, vilket är att toms hem man av eftertanke kombineras med åtgärder man. Ett misslyckat försök 3 juni 1953, utsedd av Pre , president......more

Tracked from billiga mbt .. at 2014/05/19 21:53

제목 : nike air max barn De socialister,billiga mbt skor, anhängare till vänster, billiga mbt skor specifikt PS mbt skor billigt har allvarliga problem med enkäterna. Förlamad av den enda motivationen som verkar oroa sig, återfå Elysee till varje pris, slog Sarkozy, de lyc......more

Tracked from toms konfekt.. at 2014/05/19 21:54

제목 : mbt skor sverige 15 http toms konfektyr ://www.voltairenet.org/Audition ... Många nike free oberoende journalister 1 (, 2, 3, 10,toms konfektyr, 14) varna oss till det faktum att interventionen i Libyen har ingenting att göra med den arabiska våren, med tank ......more

Tracked from nike free 3... at 2014/05/19 21:55

제목 : nike free 5.0 under direkt ledning av MOIS, Data Communication Company of Ir nike free 3.0 an (DCI), d köpa nike air max et enda offentliga operatören om Iran och hålla absolut monopol på telekommunikation har övertaget på Internet, mobiltelefoni,nike free 3.0, et......more

Tracked from nike air max.. at 2014/05/19 21:56

제목 : nike free 3.0 förblir de heta frågorna, om nike air max rea fördelnin mbt skor sverige g av konfiskerad mark (ännu lösts under 2011),nike air max rea, växter förorening och förlust (privatiserades förvandla några av de gamla nya pro-anti-kommunistiska miljardärer)......more

Tracked from billiga air .. at 2014/05/19 21:57

제목 : nike free Ordet kommer dugrecβλασφημί billiga air max α, uttal köpa nike air max as blasphêmía , tärning nitade deβλάπτειν / bláptein , "förolämpning" etφήμη / φάμα / Pheme , eller Phama (dorisk diale nike air max 90 kt), "rykte", vilket gav blasphemia ......more

Tracked from mbt skor sve.. at 2014/05/19 21:58

제목 : nike free 3.0 De gröna har ingen anledning att vara mot försvaret av offentliga tjänster, me mbt skor sverige n de är i grunden ganska reserver air max 90 dam ad på den republikanska och statist konservatism i flera hällar av sju artiklar i stadgan. Fientlighet me......more

Tracked from toms skor st.. at 2014/05/19 21:59

제목 : mbt skor Varför toms skor storlek vi strävar efter att sympatisera för Wikileaks? Kan toms skor silver ske för att Julian Assange är vår Robin Hood i modern tid. Se kraftfull rullade i mjöl och vår panik på grund av några hackare en lustfylld sida ledare. Oa......more

Tracked from toms skor re.. at 2014/05/19 22:00

제목 : nike free run Om Sensmoralen i historien som följer, den domsto toms skor rea l i lejonet, kan hålla sig till air max 90 dam några nyheter, är likheter med omständigheterna i det en ren tillfällighet. Vårt land är,toms skor rea, genom sin konstitution, men ändå f......more

Tracked from nike air max.. at 2014/05/19 22:01

제목 : mbt sandaler Bank-diktaturen nu kopplas in och rsquo , EU, delgivning av en socia nike air max skor l mekanism obevekliga toms skor sverige förstörelse, styr och motiveras av vanföreställningar och cynisk spekulant kvarn att människor avstår naturligtvis att kri......more

Tracked from air max 90 d.. at 2014/05/19 22:03

제목 : nike free run 2 söndag, var 17 air max 90 dam mars hölls den första omgången av lagstiftande delen i O nike air max barn ise. I en tung politisk kontext för regeringen, var detta val förväntas med stort intresse av observatörer ... mbt skor nackdelar ......more

Tracked from billiga air .. at 2014/05/19 22:04

제목 : mbt tänka mig att det var en av dina grannar i slu billiga air max tet av 1980, i din byggnad i Parisregionen. , Han har nike free run 3 en examen i historia vid Sorbonne och har stött en doktorsexamen i historia. Det är en "stor kille". Och sedan finns......more

Tracked from toms kitchen.. at 2014/05/19 22:05

제목 : mbt skor billigt 1. Inledande anmärkningar toms kitchen [3] http://ifpo.h mbt skor rea ypotheses.org/3540 [4] Joaan, den femte sonen av Hamad och sontroisième barn med sin deuxièmeépouse, Mozah bint Nasser Al-Missned [5] http://www.guardian.co.uk/ world......more

Tracked from köpa nike ai.. at 2014/05/19 22:06

제목 : nike free 9 maj 1950 levererade Robert Schuman sitt histori köpa nike air max ska tal. På den tiden herrar Adenauer och De Gasperi skull toms skor silver e aldrig ha trott en sådan mödosam samhällsbyggande. Främst uttryckte denna brist på förtroende kontinuerl......more

Tracked from Toms Skor Sv.. at 2014/05/19 22:07

제목 : billiga nike free Något upprörande att ha skakat Toms Skor Sverige nyheterna. Inte öppet rasistiska men en minister om att de kan nike air max ha varit tillgängliga på Internet. "Den verkliga frågan är inte på scenen själv," men hur Videoa landade på internet och at......more

Tracked from billiga nike.. at 2014/05/19 22:08

제목 : köpa nike air max Och i de långa minuter tillägnad arbe billiga nike free te Francis Grossouvre, har mbt sandaler jag erkänt varken personlighet mannen jag kände honom ,. femton år, eller hans tass som svar tillskrivs honom När dokumentären om Yves Mourousi, vill ......more

Tracked from mbt sandaler.. at 2014/05/19 22:09

제목 : nike air max nyheten är definitivt mycket rik just nu. Gilles Jacquier är inte slutligen mbt sandaler döden av en tomt a toms skor sverige v den syriska regeringen. Syriens president Assad skickar slipprig konspiration och post. Och som vanligt de franska journa......more

Tracked from billiga nike.. at 2014/05/19 22:10

제목 : toms skor Montaigne Institute (MI),billig billiga nike free a nike free, tankesmedjan för f billiga mbt skor ranska institutioner,billiga mbt skor, har publicerat en analys av generositet franska som en chock för mig att ch \' ti lite. Enligt dess chef M.Maniè......more

Tracked from mbt skor nac.. at 2014/05/19 22:11

제목 : nike air max dam Mellan början och slutet av På efterm mbt skor nackdelar iddagen har Francois Hollande och Nicolas Sarkozy le nike free 5.0 vererades mellan vrede och stridslystnad till presentation av deras ambitioner. Ett,mbt skor nackdelar, lätt irriterad av komp......more

Tracked from air max 90 d.. at 2014/05/19 22:12

제목 : air max skor ordförande i Unionen magistrat air max 90 dam , Christophe Regnard hade reagerat starkt, sade nike air max 90 : " Det är ganska fantastiskt att Elysee också erkänna att BLIDIGT den hade tillgång till delarna. Vi får inte vara naiva, vet vi att info b......more

Tracked from nike free ru.. at 2014/05/19 22:13

제목 : nike free Courage Fillon. Har sa nike free run 2 gt i det här fallet Serge Letchimy att generera avgång a nike air max barn v kammaren av François Fillon och UMP "Nej,nike free run 2, M.Guéant, Det är inte "sunt förnuft" är helt enkelt en förolämpning som ä......more

Tracked from toms skor-20.. at 2014/05/19 22:14

제목 : nike air max rea Som Jean Marie Bonn toms skor emayre,toms skor, vd för CNAFAL " Sedan 2000, före finansk nike air max risen,nike air max, var den totala bostadsbristen uppskattas till 800.000. Han har sedan dess fördubblats. Det är alltså 3 mbt ,5 miljoner männis......more

Tracked from billiga mbt .. at 2014/05/19 22:15

제목 : toms skor sverige Här har jag lanserat en dramatisk och billiga mbt skor allvarlig débattrès igår på Facebook: Och saken fortsa toms skor glitter tte sedan på Twitter,billiga mbt skor. Sedan på min blogg. Det hela började igår när ett par av kunskap (Call Samir......more

Tracked from nike free 5... at 2014/05/19 22:15

제목 : nike air max INLEDNI nike free 5.0 NG,nike free mbt skor sverige 5.0. I ett ekonomiskt och finansiellt mutant sammanhang, som kännetecknas av osäkerhet och ökad konkurrens mellan ett antal mer minskat med moderna och effektiva företag, toms skor rea förs de......more

Tracked from billiga nike.. at 2014/05/19 22:17

제목 : nike free billiga nike air max För mer informati nike free run 2 on och ett möte med PMAF på showen: ,billiga nike air max Johanne Mielcarek - 03 87 36 86 01 eller 06 86 01 24 61 - johanne@pmaf,nike free run 2.org nike air max barn Den pack-Wonderpoule ......more

Tracked from nike air max.. at 2014/05/19 22:18

제목 : mbt skor rea Han fokuserade sin personliga kamp nike air max 90 på Jerome Cahuzac. År 2008 skulle han bestämma själv att under toms kitchen söka det. Han rapporterade till sina överordnade möjliga ett konto hos UBS i Genève på uppdrag av Jerome Cahuzac existens,......more

Tracked from toms hem-201.. at 2014/05/19 22:19

제목 : nike free run 2 Vi kommer också "Användning av läroplanen, organise toms hem ra besök på olika platser för tillbedjan." Ouch ... under vilka villkor de mbt skor nackdelar ssa besök kommer att äga rum på olika platser för dyrkan, troligen moskéer? Är vi säkra på......more

Tracked from toms hem-201.. at 2014/05/19 22:20

제목 : mbt Vi som försöker, i toms hem bland tror,tom Toms Skor Sverige s hem, ​​är Chouans eller anarkister,Toms Skor Sverige, techno och poeter, förfärad utseendet som tar den politiska debatten i Frankrike: En dogmatisk vän mbt skor billigt ster stagade p......more

Tracked from nike air max.. at 2014/05/19 22:21

제목 : toms skor barn långt kommer det att finnas i vanära Det skul nike air max 90 le kräva att varje hyresvärd sk mbt skor rea all besiktigas hyreslägenheter innan kontraktet bostadsbidrag .... att upprätta ett intyg om anständighet . Tanken är lovvärt,nike ai......more

Tracked from toms skor ba.. at 2014/05/19 22:22

제목 : air max skor Denn toms skor barn a analys är verkligen dålig, kanske till och med toms skor storlek mycket dålig kvalitet, men jag hoppas att det kommer att inspirera läsaren att få en uppfattning av honom själv genom att hitta på videon av debatten om en commu ......more

Tracked from nike free-20.. at 2014/05/19 22:23

제목 : nike air max barn Sedan tillfångatagandet av den saudiska su nike free pertanker Sirius Star, ett mål av aldrig tidigare nike air max barn skådad dimension cirkulerande TILLÄGG mycket söder om deras vanliga arbetsområdet Adenviken,nike free, 800 kilometer offshore Ke......more

Tracked from mbt skor-201.. at 2014/05/19 22:25

제목 : toms skor glitter "Det finns ett namn på varje boll. mbt skor och ansvarig för varje brot mbt skor sverige t. Slöjan av teflon som Israel täcktes sedan "Operation Cast Lead" revs en gång för alla, och nu han kommer att möta de svåra frågorna. Det nike free 3.0 är nu......more

Tracked from nike free ru.. at 2014/05/19 22:26

제목 : nike air max barn proposeici uncourt artikeln kommer att vara e nike free run 3 n påminnelse för vissa. Men jag tiensà ange dessa poster i toms skor nnan du fortsätter på "inflation eller deflation" för att förstå vad som händer, är det viktigt att förstå lesquestions......more


Upcoming Events

xx/xx/xx:  Special Sale on all products from noon until 3:00 pm!

xx/xx/xx:  Mayor Bob will be on hand for the ribbon cutting ceremony marking the opening of our newest location!

xx/xx/xx:  More stuff!